İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - c0c0

Sayfa: [1]
1
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi
 MADDE 88-
ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde, işletmelere öğrenci gönderilen alandaki/dallardaki sınıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Örnek: 2 adet 12. sınıf, her sınıf 2 grup          24 saat*4 grup=96
            Öğretmen sayısı: 12            96/12=8 saat/öğretmen

2
Çözüm : TCDD'ye 2'den fazla öğrenci gönderilmeyecek.  :ok

Sayfa: [1]