Gönderen Konu: Teknik Öğretmenlerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri  (Okunma sayısı 41710 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Eğitimci

 • Ziyaretçi
TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’de mesleki - teknik orta öğretimde kaliteyi ve gelişmeyi engelleyen en önemli faktörlerden biri, teknik öğretmen olarak adlandırılan meslek dersleri öğretmenlerinin özlük hakları ile ilgili mağduriyetleri ve sorunlarıdır. Daha önceki kazanılmış hakları ellerinden alınan ve gün geçtikçe durumları kötüye giden teknik öğretmenlerin özlük haklarında yapılacak iyileştirmelerin Türkiye’de mesleki - teknik ortaöğretimin kalitesi ve gelişimine anlamlı katkıları olacaktır. Türkiye’deki teknik öğretmenlerin özlük hakları noktasındaki en önemli sorunları ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir;

1. Teknik Öğretmenlerin İmza Yetkileri: 11.11.1989 Tarih ve 20339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrikle ilgili Fen Adamlarının Görev Yetki ve Sorumlukları Hakkında Yönetmelik ile 03.02.1990 Tarih ve 20422 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrikle ilgili Fen Adamlarının Görev Yetki ve Sorumlukları Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Teknik Öğretmenlerin imza yetkilerini kısıtlayan bir yönetmeliktir. Ayrıca 29.04.1992 Tarihinde kabul edilerek, 12.05.1992 tarih ve 21226 Sayılı Resmi gazetede yayınlanarak uygulamaya geçirilen 3795 sayılı “Bazı lise, okul ve fakülte mezunlarına unvan verilmesi hakkında kanunun 6. maddesi, teknik öğretmenlerin yetki ve sorumluluğu ile ilgili bakanlıkların ve YÖK’ün görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanır denmesine rağmen, maalesef 13 yıldır hazırlanmamıştır. Yine 3795 Sayılı Kanunun 5. maddesi gereği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve adı geçen yasayı rafa kaldıran, ülkemiz Mesleki ve Teknik Eğitim sisteminin ve Teknik Öğretmenlerimizin önünü kesen yönetmelikte teknik öğretmenlerimiz mağdur edilmektedir

2. Fiili Hizmet Zammı:Mesleki ve teknik okullarda görev yapan öğretmen, usta öğretici ve teknisyenler 5434 sayılı Kanunun 32. maddesinin (d) fıkrası uyarınca fiili hizmet zammından yararlanıyor iken, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün 11.10.1996 tarih ve 2002 sayılı kurul kararı ile fiili hizmet zammından yararlanamaz konuma getirilmişlerdir. T.C. Emekli Sandığı yönetim kurulunca FİİLİ HİZMET ZAMMININ İPTALİNE İLİŞKİN yazıda gerekçe olarak “Mesleki ve Teknik Okulların atölyelerinin eğitim amaçlı olduğu, seri ve sürekli üretime yönelik olarak kabul edilmeyeceği, gaz maskesi ile çalışmayı gerektirir nitelikte zehirli ve boğucu gazlarla çalışılmadığı” gerekçe olarak gösterilmektedir. Bir bakıma, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında yapılan döner sermaye çalışmaları bir kenara itilerek, böyle bir karar alınması teknik öğretmenlerimizi mağdur etmektedir. 1997 yılından itibaren kaldırılan Fiili Hizmet Zammı uygulamasına tekrar devam edilmelidir.

3. Teknik Hizmet Tazminatı: 23.10.1989 tarihinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde kararname çıkartılarak, zam ve tazminatlar başlıklı ek maddeye (f) bendini eklemek suretiyle, 36. madde kapsamındaki teknik hizmetler sınıfındaki görev alma niteliklerini taşıyıp, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul ve kurumlarında atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara %40’a kadar Teknik Hizmet Tazminatı verilir hükmü getirilerek, mesleki ve teknik okullarda görev yapan teknik öğretmenlerin gelir düzeyleri yükseltilerek, değişik kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre kaçışları önlenmeye çalışılmıştır. Ancak, kanunla %40’a kadar verilecek olan bu Teknik Hizmet Tazminatı, Maliye Bakanlığı’nca uygulamaya geçirilirken branşlara göre %6 – 15 oranında uygulanmakta, bu da teknik öğretmenlerimizin aleyhinde bir durum ortaya çıkarmaktadır.

4. Mesleki Eğitim Tazminatı:Teknik öğretmenlere 4389 sayılı yasa ile yüzde 5 – 15 arasında ödenen mesleki eğitim tazminatı yüzde yüze çıkartılmalıdır.

5. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Fonu:Atölye ve Meslek dersi öğretmenlerine 3308 Sayılı Kanun ile kurulan fondan ödenen ilave ek ders ücreti, kırtasiye masraflarına değmeyecek kadar her yıl azaltılmış olup bu durum çalışanların motivasyonunu bozmaktadır. Teknik öğretmenlerin çıraklık ve mesleki eğitim fonundan aldıkları ücret bugün çok komik bir düzeye düşmüştür.

6. Mesleki ve Teknik Okullara Müdür Atanmasında Teknik Öğretmen Önceliği: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirme yönetmeliği 11.01.2004 tarih ve 25343 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle, bir önceki yönetmelikte olduğu gibi işlevi farklı olan Mesleki ve Teknik öğretim kurumlarına her branştan öğretmenin müdür olarak atanabileceği esasının savunulur bir yanı yoktur. Bu durum Mesleki ve Teknik Öğretim okullarını geriye doğru götürmek isteyen bir zihniyetin dışa yansımasıdır. Adı geçen yönetmeliğe göre yapılan seçme sınavında sorulan soruların Genel Kültür ağırlıklı olması, Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarına meslek dersleri teknik öğretmeninden çok, genel kültür dersleri öğretmenlerinin yönetici olarak atanabilmeleri için gayret edildiğinin bir göstergesidir.

7. Teknik Öğretmenlerin Branşı Dışında Görevlendirilmeleri:Teknik Eğitim Fakültelerinde maliyeti yüksek bir eğitim alarak teknik öğretmen olarak mezun olan bazı öğretmenlerimizin, sınıf öğretmeni olarak atanmaları onların morallerini bozmakta, verimliliklerini düşürmektedir. Teknik Eğitim Fakültelerinde maliyeti yüksek bir eğitim alarak mezun olan teknik öğretmenlerin, sınıf öğretmeni olarak atanmalarına son verilmeli, daha önce sınıf öğretmeni olarak atananların da branşlarına dönmeleri gerçekleştirilmelidir. İhtiyaç fazlası olan veya geçerliliğini kaybeden meslek alanlarının öğretmenleri hizmetiçi eğitime alınarak yeni mesleklerinde hizmet verecek yeterliliklere kavuşturulmalıdır.

8. Teknik Öğretmenlerin Norm Kadro Mağduriyeti:Norm Kadro Uygulamasında, öğretmenlerin okulun norm kadroları ile ilişkilendirilmelerinde, kültür dersi öğretmenlerinde 21 saate karşılık 1 öğretmen norm kadrosu ile ilişkilendirilirken teknik öğretmenlerde 40 saate bir öğretmen verilmektedir. Aradaki fark neredeyse yüzde yüzdür. Bu uygulamaya göre, bir teknik öğretmen diğer branş (kültür dersleri) öğretmenlerinin iki tanesinin toplamı kadar çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 2 kültür dersi öğretmenine karşılık 1 teknik öğretmen olarak işlem yapılmaktadır. Bu uygulama a Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesi zedelenmekte, teknik öğretmenlere büyük haksızlık yapılmaktadır. Bu nedenle ayrıca teknik öğretmenler norm kadro fazlası kalmaktadırlar.

9. Teknik Öğretmenlerin Haftalık Ders Saatleri: Teknik Öğretmenlerin maaş karşılığı okuttukları haftalık ders saati, diğer öğretmenlerden fazladır. Kültür dersi öğretmenleri haftada 15 saat maaş karşılığı ders okuturken, teknik öğretmenler ise maaş karşılığı olarak haftada 20 saat ders okutmaktadırlar. Haftalık maaş karşılığı çalışma saatleri teknik öğretmenler için de 15 saate indirilmelidir. Ayrıca teknik öğretmenler haftada 20 saat zorunlu ek derse girmelerine karşılık diğer öğretmenlerde bu sayı daha düşüktür. Bu uygulama Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

10. Egzersiz Görevleri:Teknik öğretmenlerin daha önceki kazanılmış hakları ellerinden alınmış, daha önce ödenmekte olan altı saatlik egzersiz görevi kaldırılmıştır: Teknik öğretmenlere egzersiz görevlerinin geri verilmesi gerekir.

11. Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi: Ders dışı hazırlık ve planlama görevlerinin verilmesinde de teknik öğretmenlerin aleyhinde bir eşitsizlik söz konusudur. Teknik öğretmenlere her oniki saate karşılık bir saat ders dışı hazırlık ve planlama görevi verilirken, diğer branş öğretmenlerine ise branşlarına göre üç saate karşılık bir saat, yedi saate karşılık bir saat veya on saate karşılık bir saat ders dışı hazırlık ve planlama görevi verilmektedir. Burada da yapılan haksızlık Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

12. Sınav Ücretleri:Sınav dönemlerinde ödenen sorumluluk ve ortalama yükseltme sınav ücretleri komik olduğu kadar rahatsızlık verecek boyuttadır. Sınav ücretleri 12 saatle sınırlandırılmış olup fazla sınav görevi verilen arkadaşlara ücret ödenmemektedir.

13. Atölye Grup Sayıları:Atölye ve Laboratuar derslerinde grup sayılarının yüksek olması, uygulamalı mesleki eğitimin kalitesini ve verimini düşürmekte, ayrıca iş güvenliği açısından da problemler çıkarmaktadır. Grup sayılarının daha önceki yıllarda olduğu gibi 8’ e düşürülmesi bu sakıncaları giderecekti

14. Çıkartılan bu yönetmelik ve esaslarla Mesleki ve Teknik Eğitimin beli bükülmüş, Teknik Öğretmenlerin çalışma şevkleri kırılmıştır. Mesleki ve Teknik Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve verimliliğin arttırılması için öncelikle Teknik Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilerek onlara hak ettikleri ücret ödenmelidir. Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde mesleki ve teknik öğretimin olmazsa olmaz aktörleri olan teknik öğretmenlerimizin maaşları da en azından AB ülkelerindeki meslektaşlarının maaşlarından daha aşağı olmamalı ki, mesleki – teknik ortaöğretimde kalite ve verimlilik artsın!

15. Teknik Öğretmenlerin İkinci İş Yapabilmelerine İmkan Verilmesi:Teknik öğretmenlerin hizmetiçi eğitimle gelişen teknolojiye uyum sağlamaları sürekli hale getirilmelidir. Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan öğretmenler gelişen teknolojiye adapte olabilmeleri için, meslekleri ile ilgili ikinci iş yapmalarına imkan veren yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır.

Meslek Lisesi Bölümleri, Meslek Öğretmeni, Teknik Öğretmenler

Google Reklamları
Paylaşmak güzeldir
Çevrimdışı bahbey

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #1 : 02 Mart 2007, 18:08:49 »
Site çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.Teknik öğretmenler de seslerini duyurmalı, önümüzdeki yıl daha zor duruma düşecekler.Okullarda norm fazlası öğretmenden geçilmeyecek.Meslek liselerine öğrenciler 9. sınıftan başlıyarak gitmeleri öğrenciler açısından daha uygundur.Öğrencilerin 1 yılı kaybolmamış olur.

Eğitimci

 • Ziyaretçi
Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #2 : 02 Mart 2007, 22:56:42 »
tekik öğretmenlerin ve meslek liselerin eğer önlemler alınmazsa geleceği hiç iyi görünmüyor

Çevrimdışı mazak_32

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #3 : 26 Temmuz 2007, 13:59:18 »
Mrb. arkadaşlar. Ben ticaret meslek lisesinde bilgisayar öğretmeni olarak çalışıyorum. Atandığım yer bir meslek lisesi ama ben teknik öğretmen ünvanımı kullanamıyorum. Branş öğretmenleri gibi normal maaş alıyorum ve max 30 saat ders alabiliyorum. Benim merak ettiğim ticaret ve anadolu ticaret meslek lisesinde atölye olayı yok mu? Atandığım yer olarak bir meslek lisesinde benim böyle bir hakkım yok mu? Ticaret ve anadolu ticaret meslek liseleri ile ilgili bazı yerlere baktım ama beni bu konuda tatmin edecek bilgiye ulaşamadım. Bilgisi olan varsa lütfen yardım etsin.... 

lght571

 • Ziyaretçi
Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #4 : 27 Temmuz 2007, 17:19:42 »
Beyler yeter bu kadar sessiz kaldığımız artık sesimizi duyurma zamanı gelmedimi? Örgütlenelim Allah'ın izniyle muvaffak olacağız. Yoksa geleceğimiz çok karanlık.

Çevrimdışı legrand

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
 • Cinsiyet: Bay
  • Profili Görüntüle
Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #5 : 20 Ağustos 2007, 12:48:40 »
Sesimizi duyurmanın tek yolu Mimarlar Odası,Muhendisler Odası gibi bir Teknik Öğretmenler Odası Kurulması gerekir.

Meslek Lisesi Bölümleri, Meslek Öğretmeni, Teknik Öğretmenler

Ynt: TEKNİK ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
« Yanıtla #5 : 20 Ağustos 2007, 12:48:40 »
Aşağıdaki benzer konular da ilginizi çekebilir.

Lütfen sayfanın altlarına doğru listelenen başlıkları da inceleyiniz

Ya da yukarıdan site içi arama yapabilirsiniz

 

Teknik Öğretmenlerin Mühendislik Hakkı - ÖNEMLİ!!!

Başlatan ismail balForumun Mevzuat

Yanıt: 2
Gösterim: 7388
Son İleti 31 Aralık 2012, 01:44:34
Gönderen: Gökhan Deniz
Teknik ve Meslek Resim Yıllık planını

Başlatan EğitimciForumun Metal Teknolojisi Alanı / Eğitim Dökümanları

Yanıt: 19
Gösterim: 53184
Son İleti 07 Ekim 2011, 02:50:00
Gönderen: milasid
Teknik Lise 12 Programlama ve Paket Programlama derslerinin yıllık planlarına ih

Başlatan ezgi2005Forumun Bilişim Teknolojileri Alanı / Eğitim Dökümanları

Yanıt: 0
Gösterim: 6782
Son İleti 20 Eylül 2007, 14:27:46
Gönderen: ezgi2005
12 TEKNİK YILLIK PLANLARI

Başlatan furkanForumun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı / Eğitim Dökümanları

Yanıt: 5
Gösterim: 20241
Son İleti 13 Eylül 2008, 05:25:41
Gönderen: alevyar
Kitabeli yemek masası teknik resim, kesit, detay örnekleri lazım

Başlatan mustiForumun Yemek Grubu Mobilyaları

Yanıt: 2
Gösterim: 18531
Son İleti 12 Aralık 2010, 21:02:33
Gönderen: sebap