20. GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

20. GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMHİZMETLERİ

İlgili öğrenme faaliyeti sonucunda Güzellik ve Saç bakımı Hizmetleri Alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya gereksinim duyulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında kendi branşında nitelikli alan öğretmenlerinden eğitim almış kişiler, mesleğin standartlarını daha ileri götüreceklerdir. Kısa süreli özel kurslarda niteliksiz kişiler tarafından yetiştirilmiş elemanlar, mesleğin standartlarını düşürmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarında yapacakları sıkı denetimler olası sağlık sorunlarına çözüm getirecektir. Müşteri ilişkilerinin giderek daha fazla önem kazanması ile beraber, çalışanların mesleğin gerektirdiği teknik bilgilerin yanı sıra, müşteri ilişkilerinde de yeterli olması beklenmektedir.

Meslek, teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün ve araçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerinin çeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Güzellik elemanları, cilt doktorları ve fizyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de istihdam imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca fizik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesi ve sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da güzellik uzmanlarının yaptıkları işler arasında sayılabilir. İşini benimsemiş, nitelikli elemanlar sayesinde mesleğin toplum içindeki önem ve statüsü olumlu gelişme göstermiştir. Bu olumlu gelişmede, kozmetik ürünlerinde çeşit ve nitelik yönünden gözlenen değişim ve gelişimlerin yanı sıra moda ve medya da oldukça etkili olmuştur. Bu etki ve gelişmelerin sonucu, güzellik uzmanlığı mesleğine talep artmış, meslekte geçmişe nazaran daha profesyonel bir yapı oluşmuştur.

Mesleğin hızla gelişmesi büyük bir istihdam alanı yaratmakta ve nitelikli elemanlara ihtiyaç giderek artmaktadır. Meslek elemanlarının çoğunluğu işbaşı eğitimi ile yetişmiş elemanlardır.

Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine kuaförlük mesleğinde de rastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bu gelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen elektrikli cihazlar sayesinde zamandan kazanılırken, kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlar alınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte, salon kapasiteleri genişletilmektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan erkek hizmet ayrımının ortadan kalkması yönündedir.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 

 • Kuaförlük
 • Güzellik Uzmanlığı
 • Vücut Bakımı ve Masaj Elemanlığı

KUAFÖR

Tanımı

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

 • İş organizasyonunu yapmak,
 • Kişisel hijyen yapmak,
 • Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak,
 • Saç yıkamak,
 • Fön çekmek,
 • Saç kesimi yapmak,
 • Saça boya uygulamak,
 • Saç rengini açmak,
 • Saça röfle ve meç uygulamak,
 • Saça permanant ve defrize uygulamak,
 • Saç bakımı uygulamak,
 • Saça mizanpli uygulamak,
 • Saça topuz uygulamak,
 • Saça örgü uygulamak,
 • Gelin başı yapmak,
 • Saça maşa uygulamak,
 • Vak uygulamak,
 • Saça zekzel, akroş, papiyot uygulamak,
 • Saça rasta uygulamak,
 • Saç kaynağı yapmak,
 • Peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak,
 • Sakal ve bıyık şekillendirmek,
 • Saç ve yüz masajı uygulamak,
 • Ürün satmak,
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmaktır.


GÜZELLİK UZMANI

Tanımı

Güzellik uzmanı; cildi ve vücudu analiz ederek cildin ve vücudun ihtiyacı olan bakıma uygun araç gereç ve donanımları seçen,  etkin bir biçimde kullanarak cilt ve vücut bakımlarını epilasyon, depilasyon, masaj, makyaj ve el ayak bakımlarını belirli bir süre içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • İş organizasyonunu yapmak,
 • Kişisel hijyen yapmak,
 • Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak,
 • Cilt bakımı uygulamak,
 • Yüze ve dekolteye masaj uygulamak,
 • Özel yüz masajları uygulamak,
 • Özel yüz bakımları yapmak,
 • Epilasyon tekniklerini uygulamak,
 • Depilasyon yöntemlerini uygulamak,
 • Makyaj uygulamak,
 • Genel vücut masajı uygulamak,
 • Vücut bakımları uygulamak,
 • Ürün satışı yapmak,
 • Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmaktır.

 


VÜCUT BAKIMI VE MASAJ ELEMANI

Tanımı

Vücut bakımı ve masaj elemanı; vücudun ihtiyacı olan temel vücut bakımlarını, uygun araç gereçleri kullanarak genel ve özel masaj teknikleri yardımıyla ve belirli bir süre içerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

Görevleri

 • Ürünlerle vücut bakımını uygulamak,
 • Elektro estetik cihazlarla vücut bakımını uygulamak,
 • Vakum ve basınç ile vücut bakımını uygulamak,
 • Oksijen ile vücut bakımını uygulamak,
 • Isı sistemleriyle vücut bakımını uygulamak,
 • Modern SPA bakımlarını uygulamak,
 • Thallasso bakımlarını uygulamak,
 • Otantik SPA bakımlarını uygulamak,
 • Termal bakımları uygulamak,
 • Aroma terapi bakımlarını uygulamak,
 • Holistik terapi bakımlarını uygulamak,
 • Vücut ve yüz masajı uygulamak,
 • Kültürel masaj tekniklerini uygulamak,
 • Özel masaj tekniklerini uygulamak,
 • Depilasyon tekniklerini uygulamaktır.

 


C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

Kuaför, güzellik uzmanı, vücut bakımı ve masaj elemanı olmak isteyenlerin; görme ve duyu organının işlevini tam olarak yerine getirir durumda olması, el ve parmaklarını ustalıkla, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme yeteneğine sahip,  iş organizasyonunu yapabilen, hijyene önem veren, estetik görüşü gelişmiş, insan psikolojisinden anlayan, iletişimi kuvvetli, girişimci, kişisel bakıma özen gösteren, tam sağlıklı, koku ve kimyasal maddelere karşı alerjik ve bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan, alanını seven, mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.

 

 

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Kuaförler çalışmalarını kapalı, gürültülü, kimyasal kokuların olduğu ortamlarda yürütürler. Kuaför, görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işlerini organize şekilde yürütmek durumundadır. İş hem aletle hem de insanla ilgilenmeyi gerektirmektedir. Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma saatleri fazladır. Yaratıcı gücü yüksek, estetik yönü gelişmiş, el becerisi fazla, araştırmacı kişiler bu meslekte başarılı olabilirler.

 

Güzellik uzmanları, kuaförlerden farklı olarak daha sakin ve ayakta fazla durmayı gerektirmeyen çalışma koşullarına sahiptirler.


E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

 

 

Kuaförlük mezunu olan kişi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilik belgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler. Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerine ait iş yerlerinde çalışabilirler.

 

 

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

 

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında; kuaförlük ve güzellik uzmanlığı, vücut bakımı ve masaj programında diploma verilmektedir.

Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler; kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alıp öğretmen olabilirler.

 

Bunun yanı sıra sınavsız geçiş hakkından yararlanarak meslek yüksekokullarının (ön lisans) programlarına devam edebilirler. Bu bölümler şunlardır:

 • Kuaförlük
 • Cilt Bakımı ve Güzellik
 • Kozmetik Teknolojisi
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

 

Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde (lisans) de okuyabilirler. Bu bölümlerin; kuaförlük, cilt bakımı ve güzellik, kozmetik teknolojisi mezunları, kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliğine;  bunun yanı sıra kozmetik teknolojisinden mezun olanlar kimya ve kimya mühendisliğine; tıbbi ve aromatik bitkilerden mezun olanlar ise kültür bitkileri üretimi ve pazarlaması,  ziraat mühendisliği lisans programlarına devam edebilirler.

 

Mesleki eğitim merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

 

Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezlerinde, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı olan meslek liseleri ” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*