Hoşgeldin, Ziyaretçi!
Lütfen Giriş Yapın ya da Kayıt Olun.


Gönderen Konu: 29. LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI  (Okunma sayısı 29375 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  • Yönetici
  • Acemi Üye
  • *****
  • İleti: 88
29. LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
« : 15 Ocak 2012, 18:43:29 »
 29. LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
 
A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ
Laboratuvar Hizmetleri alanı, tarım ürünlerinin üretiminde verim ve kalite artışı, güvenli ürün elde edilmesi ve hayvan sağlığına yönelik laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü hizmet alanıdır.
 
Laboratuvarlar dünya genelinde test ve kalibrasyon hizmetleriyle birlikte her türlü kontrol ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır.
 
Ölçülmeyen ve değerlendirilmeyen bir ürünün kalitesini kanıtlamak mümkün olmadığı için özellikle Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde olan ülkemizde laboratuvar hizmetleri giderek artan bir önem kazanmaktadır. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlar dünya ticareti için de geçerlidir.
 

Günümüzde tüketicinin bilinçlenmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi, hizmet ve ürün kalitesinin artması ürünlerde kalite kontrole olan ihtiyacı da artmıştır. Bu durum ise hem üretim aşamasında hem de piyasadaki ürünler için laboratuvar analizlerine olan ihtiyacı artırmıştır. Daha önceleri kamunun görevi gibi algılanan laboratuvar hizmetleri artık birçok işletmenin bünyesinde yapılır hâle gelmiştir.
 
Kamuda farklı kurum ve kuruluşlar, mevzuatla verilen görev ve hizmetleri kendi bünyelerinde oluşturdukları laboratuvarlar aracılığı ile yürütmektedir. Bugün itibariyle (üniversitelere ait laboratuvarlar ve klinik analiz laboratuvarları hariç olmak üzere) toplam 781 kamu laboratuvarı mevcut olup bu laboratuvarlarda çalışan personel sayısı 8.000’in üzerindedir.
  Kamu laboratuvarlarının yasal çerçevesinin düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması ve etkin işleyen bir kamu laboratuvar sisteminin oluşturulması kapsamında Türkiye'deki laboratuvarların durumu ve sorunları ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Kamu laboratuvarlarının yeniden yapılanmasında temel hedef, ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde bütün ilgili tarafların ihtiyaçlarına cevap verebilecek etkili ve verimli bir kamu laboratuvar sisteminin oluşturulmasıdır.
 
Toplam kalite yönetimi çalışmalarıyla laboratuvarlardaki işlemlerin her basamağında, belirli kalite kurallarının uygun yapılıyor olması, laboratuvarlar arasında farklı sonuçların alınmasının önüne geçecektir. Laboratuvar sonuçlarının doğru ve güvenilir olabilmesi için bu alanda standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. Ayrıca istihdam alanlarının uluslararası boyuta taşınabilmesi için akreditasyon çalışmalarına hız verilmesi kaçınılmaz olmuştur.
 
Ürünlerin kalitesini belirleyen laboratuvar çalışmalarının etkin ve Dünya Ticaret Örgütü standartlarında hizmet veren bir yapıya kavuşturulması son derece önemlidir. İhracata ve ithalata yönelik ürünlerin hemen hemen tamamına yakını için çeşitli laboratuvar analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut durumda bazı analizlerin yabancı ülke laboratuvarlarında yaptırılması, ulusal kaynaklarımızın bu ülkelere gitmesine neden olmaktadır. Laboratuvar hizmetlerinin etkinleştirilmesi ile bu kaynakların ülkemizde kalması temin edilmiş olacaktır.
 
Tarımsal üretimde gübre, ilaç, koruyucu madde vb. girdilerin gereğinden fazla ya da az kullanıldığında üretimin düşük ve kalitesiz olması yanında çevre, insan ve hayvan sağlığına verdiği zararların telafisinin (bozulan toprakların ıslahı, kirlenen suların temizlenmesi, hayvan hastalıkları salgınlarının önlenmesi gibi) çok pahalı ve bazı hâllerde olanaksız olduğu görülmektedir. Laboratuvar analizlerine dayalı girdi kullanımının, ülke tarımına ve çiftçisine yapılabilecek en önemli stratejik yatırım ve eğitim hizmeti olduğu unutulmamalıdır.
 
Güvenli ve kaliteli gıdaların üretilebilmesi için çiftlikten sofraya kadar üretim aşamasında görev yapan meslek elemanının bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılması gerekir. Bu alanda yapılacak çalışmalar ile Avrupa Birliği normlarına ulaşılması hedeflenmektedir.
  B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Ø   Tarım Laboratuvar Teknisyenliği
Ø   Hayvan Sağlığı Laboratuvar Teknisyenliği
 
TARIM LABORATUVAR TEKNİSYENİ
 
Tanımı
 
Tarım laboratuvar teknisyeni; her türlü bitkisel üretimle ilgili verim ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün türlerinin artırılmasına yönelik toprak, su, yaprak, gübre, bitkisel ürün numunelerinin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Sektörde bu elemanlar laborant ve laboratuvar teknisyeni olarak bilinirler.
 

Görevleri
 
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Laboratuvar temel işlemlerini yapmak,
Ø   Mikrobiyolojik temel işlemleri yapmak,
Ø   Mikrobiyolojik analizleri yapmak,
Ø   Yem analizleri yapmak,
Ø   Toprak ve su analizleri yapmak,
Ø   Yaprak ve gübre analizlerini yapmak,
Ø   Bitkisel ürün analizlerini yapmak,
Ø   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.
  HAYVAN SAĞLIĞI LABORATUVAR TEKNİSYENİ
 
Tanımı
 
Hayvan sağlığı laboratuvar teknisyeni; hayvan sağlığını ilgilendiren bütün fiziksel, kimyasal, parazitolojik, biyokimyasal, immünoserolojik ve mikrobiyolojik analizleri labo- ratuvarda kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
 
Sektörde bu elemanlar laborant ve laboratuvar teknisyeni olarak bilinirler.
 

Görevleri
 
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Laboratuvar temel işlemlerini yapmak,
Ø   Mikrobiyolojik temel işlemleri yapmak,
Ø   Mikrobiyolojik analizleri yapmak,
Ø   Yem analizlerini yapmak,
Ø   Histolojik incelemeler yapmak,
Ø   İmmünoserolojik incelemeler yapmak,
Ø   Parazitolojik incelemeler yapmak,
Ø   Kan analizlerini yapmak,
Ø   İdrar analizlerini yapmak,
Ø   Gaita analizlerini yapmak,
Ø   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.
 
  C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER
 
Tarım laboratuvar teknisyeni olmak isteyenlerin;
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Laboratuvara ait araç ve donanımların kullanımına özen gösteren,
Ø   Laboratuvar hizmetleri sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve/veya hastalığın taşıyıcısı olmayan,
Ø   El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Ø   El ve göz koordinasyonunu sağlayabilen,
Ø   Dikkatli ve sorumluluk sahibi olan,
Ø   İş güvenliğine dikkat eden,
Ø   Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
Ø   Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
 
Hayvan sağlığı laboratuvar teknisyeni olmak isteyenlerin;
Ø   İş disiplinine sahip,
Ø   Laboratuvara ait araç ve donanımların kullanımına özen gösteren,
Ø   Laboratuvar hizmetleri sektöründe çalışmasına engel herhangi bir bulaşıcı hastalığı ve/veya hastalığın taşıyıcısı olmayan,
Ø   El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
Ø   Göz ve el koordinasyonunu sağlayabilen,
Ø   Dikkatli ve sorumluluk sahibi olan,
Ø   Kan, idrar ve gaitadan etkilenmeyen,
Ø   İş güvenliğine dikkat eden,
Ø   Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
Ø   Mesleki eğitim almış kimseler olmaları gerekir.
 
D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 
Çalışma ortamı kapalı ve temizdir. İş, genel olarak ayakta yapılır. İş başında mesleklerinin gerektirdiği özel kıyafetleri giyerler. Laboratuvardaki aletleri, donanımları, kimyasal madde ve yardımcı maddeleri kullanırlar.
Çalışma esnasında dikkatli olmadıkları takdirde yanma, tahriş, enfeksiyon kapma, elektrik çarpması ve kimyasal zehirlenmeleri gibi kazalarla karşılaşabilirler.
Meslek elemanları gıda, kimya ve ziraat mühendisleri, kimyagerler, biyologlar, veterinerler ve tarım teknikerleriyle iş birliği içerisinde çalışırlar.
 
E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
 
Tarım laboratuvar teknisyenleri kamu ve özel sektöre ait toprak, su, yaprak, yem, gübre analiz laboratuvarlarında ve toprak su kaynakları ile tarımsal araştırma laboratuvarlarında iş imkânı bulabilmektedirler.
Hayvan sağlığı laboratuvar teknisyenleri, kamu ve özel sektöre ait hayvan hastalıkları teşhisine yönelik laboratuvarlarda ve hayvan hastalıkları araştırma laboratuvarlarında iş imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca iş yerlerinde belli bir süre çalışanlar laboratuvar sorumlusu olabilmektedirler.
Tarım ve hayvancılık sektöründe gelişmiş teknolojilerden yararlanarak üretim yapan işletmelerin çoğalması, çevre ve kalite bilincinin artması Laboratuvar Hizmetleri alanında nitelikli ara eleman ihtiyacını sürekli kılacaktır.
 
[size=0pt] [/size]
F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
 
Meslek eğitimi, 2008–2009 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin Laboratuvar Hizmetleri alanında diploma programında verilecektir.
Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan öğrenciler ÖSS’de başarılı oldukları takdirde dört yıllık fakültelerin (lisans) ilgili bölümlerine girebilecekleri gibi sınavsız geçiş hakkından yararlanarak iki yıllık meslek yüksekokullarına (ön lisans) da devam edebilirler. Meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler.


MEGEP alan  tanıtım modülü

Mesleklisesi.net | Meslek Liseliler | Meslek Lisesi Bölümleri |

29. LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI
« : 15 Ocak 2012, 18:43:29 »
mesleklisesi.net


Hangi alanı/dalı seçmeliyim? Meslek lisesi bölümleri...Hangi bölüm hangi okulda, hangi ilde var? Cevabı bu sayfalarda. Buraya Tıkla.. Bölümleri incele...


 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Kullanıcı Adı: E-Posta:
Doğrulama:
Aşağıdaki kutucuğaTürkiyenin başkentini küçük harflerle yazınız:


Login
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal