Hoşgeldin, Ziyaretçi!
Lütfen Giriş Yapın ya da Kayıt Olun.


Gönderen Konu: 34. METEOROLOJİ  (Okunma sayısı 24286 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  • Yönetici
  • Acemi Üye
  • *****
  • İleti: 88
34. METEOROLOJİ
« : 27 Ocak 2012, 14:37:40 »
 
 
Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar günümüze kadar atmosferde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır.
Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl sonlarına doğru kavuşmuştur. İlk meteorolojik haritalar 1869 yılında Prof. Cleveland Abbe ve Alexander Buchan tarafından yapılmıştır. 1882 yılında Elias Loomis, ilk dünya yağış dağılım haritasını, 1887 yılında Dr Julius Hann ise ilk meteoroloji atlasını hazırlamışlardır. Hava olaylarını takip eden ilk uygarlık Mısırlılardır. Mısırlılar, Nil Nehri çevresinde tarım yapmışlardır. Tarımsal faaliyetlerini düzenlemek ve sürdürmek amacıyla hava olaylarını takip etmişlerdir. Eski dönemlerde Türkler de göçebe yaşamı sürdükleri için hava olaylarıyla ve mevsimlerle fazlasıyla ilgili olmuşlardır. Türk boyları, yaz mevsimlerinde serin yaylalara çıkmış, kış mevsiminde dağların eteklerindeki ovalarda ve daha sıcak bölgelerde yaşamışlardır. Bu yüzden hava olayları onları önemli ölçüde etkilemiş, yaşamlarını meteorolojik şartlara göre düzenlemişlerdir. Bu etkilenme günümüzde de devam etmekte ve bazı insanların göçebe yaşamalarına neden olmaktadır. Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişimlerini, rüzgâr, yağmur, kar, dolu, yıldırım gibi olayları inceleyen, hava olayları tahminleri yapan hava bilgisine meteoroloji denir.
 
Meteoroloji uzmanları; uydulara takılan çeşitli araçlar, meteoroloji balonları ve meteoroloji istasyonlarında yapılan ölçümlerle hava olaylarını inceler, gözlemler ve elde ettikleri verilerden sonuçlar çıkarırlar. Bu veriler ışığında gelecek günlerin hava tahminlerini yaparak meteorolojik olayları önceden bilmemizi sağlarlar. İnsanların değişik çevre ve iklim koşullarına uyum sağlama kapasiteleri yüksektir. Buna rağmen meteorolojik olayların önemli değişiklikler göstermesine karşı savunmasız kaldıkları da bilinen bir gerçektir. İnsanlar havanın çok sıcak, çok soğuk veya çok nemli olduğu durumlardan etkilenirler.
 

Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan on bin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altı binden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır

Meteoroloji alanında klasik gözlemler yapılmakla birlikte, bazı istasyonlarda otomatik gözlem sistemleri faaliyete geçmiş durumdadır.
 
Otomatik gözlem sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte verilerin doğruluğu ve uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve gözlem sistemlerini sürekli çalışır durumda bulunmaları sağlanacaktır. Hâlihazırda alandan mezun olanlar hem rasat hem de tahmin işini yürümektedirler. Bu alan geleceğin stratejik alanlarından biri olacaktır. Ulaştırma, denizcilik, çevre, tarım, adalet, orman, sağlık, sanat, savunma, enerji, spor ve turizm sektörlerinin gelişmesine ve küresel ısınma ve doğal afetlerin zararlarının artması vb. gelişmeler çerçevesinde bu alandan mezun olacak nitelikli yardımcı teknik personele olan ihtiyaç artacaktır.
 
İnsanlık var olduğu sürece, özellikle doğal felaketlerin artış göstermeye başladığı önümüzdeki yüzyıllarda meteoroloji hakkında bilgi edinmek sürekli bir ihtiyaç olacaktır.
 

Aynı atmosfer içinde yer alan ülkemizin de uluslararası teknolojik gelişme ve iş birliğinden uzak kalması düşünülemez. Bu amaçla ülkemizde dünya standartlarına uygun teknik donanım ve yabancı dil bilgisine sahip meteorolojik gözlem, yorum ve tahmin yapabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 

 
Ülkemizde Meteoroloji alanında nitelikli meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Burada dördüncü düzeyde yer alan hava gözlem ve tahmini mesleği ile ilgili bilgiler verilmiştir. Dünya Meteoroloji Teşkilatı 258 numaralı Teknik Yönergesine göre bu mesleği icra edenler  “meteoroloji teknisyeni” unvanını almaktadırlar. Uluslararası meslek standartlarına ve yeterliklerine göre belirlenen bu düzey, ülkemizde benimsenen çırak, kalfa ve usta düzeyleriyle benzerlik göstermektedir.
 
İşe başlarken genellikle rutin ve önceden tahmin edilebilen işleri yerine getirirler. Çoğu kez diğer çalışanlarla beraber ve bir uzman gözetiminde çalışırlar. İşle ilgili karar alma sürecince başlangıçta yer almazlar. Yer ve yüksek atmosfer gözlemlerinin veri işleme görevini yaparlar.
 
Orta seviye teknisyenler rutin işlerin yanı sıra rutin olmayan ve belirli koşullar ve kıstaslarda bağımsız çalışabilirler.
 
Üst düzey teknisyenler rutin ve rutin olmayan görevlerinin yanı sıra işle ilgili kişisel sorumlulukları alarak teknik kararlar alabilir ve bütün teknik sorunları kendi uzmanlık alanları çerçevesinde çözüm yolları bulabilirler.
 
Meteoroloji alanı altında; Hava Gözlem ve Tahmini dalı yer almaktadır.
 

Tanımı
Meteoroloji teknisyeni; meteorolojik gözlem ve ölçüm yapan, kayıt tutan, kodlamalar yapan, verileri işleyen, gözlem raporlarını ileten, hava analizi ve tahmini yapan, bunları ileten, alet ve cihazların temizliği ile genel bakımını yapan ve basit arızalarını gideren nitelikli kişidir.
 
 

Görevleri
Ø   İş organizasyonu yapmak,
Ø   Genel meteorolojik gözlem ve ölçüm yapmak,
Ø   Ölçüm aletlerinin ve cihazlarının bakım ve ayarlarını yapmak,
Ø   Temel elektrik ve elektronik uygulamaları yapmak,
Ø   Teknik resim çizimini yapmak,
Ø   Sinoptik meteoroloji haritaları hazırlamak,
Ø   Tarımsal meteorolojik gözlem ve kodlama yapmak,
Ø   Klimatolojik gözlem ve kodlama yapmak,
Ø   Yüksek atmosfer gözlemi yapmak,
Ø   Havacılık gözlem ve tahminleri hazırlamak,
Ø   Deniz meteorolojik gözlem ve tahmini yapmak,
Ø   Hava analizi ve tahmini yapmak,
Ø   Meteorolojik iletişimi sağlamak,
Ø   Paket programları kullanmak,
Ø   Yabancı dilde meteoroloji raporu hazırlamak ve sunmak,
Ø   Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.
 

 
Bu mesleği seçen elemanların;
Ø   Görme ve işitme bakımından sağlıklı,
Ø   Fen bilimlerine (özellikle fizik bilimine) ilgili ve bu alanda başarılı,
Ø   Dikkatli, tedbirli ve sabırlı,
Ø   Sorumluluk duygusu gelişmiş,
Ø   Vardiya sisteminde ekiple beraber ve gerektiğinde bağımsız olarak çalışabilen,
Ø   Çabuk ve doğru karar verebilen,
Ø   Bilgisayarı ve ilgili yazılımları kullanabilen,
Ø   Rutin ve rutin olmayan, üst düzey görevleri yerine getirebilen,
Ø   Meteorolojik hizmetlerin kamuoyuna sunulmasına ilgili,
Ø   Coğrafya bilgisine sahip,
Ø   Zihinsel sorgulama yapabilen ve analitik düşünebilen,
Ø   Doğru gözlemler ve yapabilen ve kayıtlar tutabilen,
Ø   Sistemli ve bağımsız çalışabilen,
Ø   Grup çalışmasına yatkın,
Ø   Sürekli eğitim ve gelişime açık olmaları gerekir.


 
Meteoroloji alanında eğitim alan bireyler; çalışmalarını hem iş yeri ortamında hem de açık alanda yürütürler. Meteoroloji alanında çalışanlar diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işlerini eş güdüm hâlinde yürütmek durumundadır.
 
 
Meteoroloji teknisyenleri iş yeri ortamında çalışmakla birlikte, görevleri gereği her türlü hava olaylarını gözlemek ve rapor etmek için açık alana çıkmaları gerekir. Görev normal mesai ile sınırlı olmayıp nöbet usulü esasıyla 24 saat devam etmektedir.
 
 
Düzenli yıllık izin kullanma imkânı kısıtlıdır. Meteoroloji iş yerleri ve istasyonlarda haberleşme amaçlı modeller kullanılmaktadır. Çoğu zaman yalnız veya ekiple beraber çok az denetim altında çalışırlar. Rasat zamanlarında olumsuz hava koşullarına maruz kalabilirler.
 
   

 
 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, Elektrik İşleri Etüt İdaresi ve Tarım Bakanlığında ve özel hava yolu şirketlerinde çalışma imkânı mevcuttur. Özel sektörde iş bulma imkânı kısıtlıdır.
 

 
 

 
Ülkemizde son dönemde meydana gelen doğal afetler insanların meteoroloji alanında biraz daha dikkatli olmaları gereğini ön plana çıkarmış ve ilgili meslek mensuplarına olan talep artmıştır.
 
Meslek eğitimi, meslek liselerinin meteoroloji programında verilmektedir.
 
Alanında eğitim ve kariyer imkânı kısıtlıdır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 12. sınıfını bitirip diploma almaya hak kazanan öğrenciler AÖF programlarına ve alan dışı lisans ve ön lisans programlarına gidebilirler. Zaman zaman hizmet içi eğitim kurslarına katılarak mesleki alanda uzmanlaşabilirler.
Mezunlar çalışma hayatlarının yanı sıra yükseköğretimlerinde de büyük oranda başarılı olduklarından hem kendilerinin hem de görev yaptıkları kurumların eğitim seviyesini yükseltmektedirler.
 
MEGEP alan  tanıtım modülü

Mesleklisesi.net | Meslek Liseliler | Meslek Lisesi Bölümleri |

34. METEOROLOJİ
« : 27 Ocak 2012, 14:37:40 »
mesleklisesi.net


Hangi alanı/dalı seçmeliyim? Meslek lisesi bölümleri...Hangi bölüm hangi okulda, hangi ilde var? Cevabı bu sayfalarda. Buraya Tıkla.. Bölümleri incele...


 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Kullanıcı Adı: E-Posta:
Doğrulama:
Aşağıdaki kutucuğaTürkiyenin başkentini küçük harflerle yazınız:


Login
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal