11. EĞLENCE HİZMETLERİ

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Günümüzde tüm dünya yeni bir kalite anlayışı ile hızlı bir değişim rüzgârının etki¬si altındadır. Bu hızlı değişim sonucu turizm sektörü içinde eğlence hizmetleri de ülkemizde önemli düzeyde istihdam alanı oluşturmaktadır.

Eğlence hizmetleri, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve reka¬bet koşulları nedeni ile dinamik bir gelişim içindedir; stratejik bir hizmet olarak turizm sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle hızla kü¬reselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel uygulamalar geliştirilmektedir.

Havai fişek organizasyonları, müzik ve sanat etkinlikleri, dekor atölyeleri, kostüm atölyeleri, ses-ışık donanımları, animasyon organizasyon şirketleri, insan kaynakları şirketleri, seyahat acenteleri, festival ve benzeri özel organizasyonlar, yiyecek içecek sektörü, spor malzemeleri, animasyon malzemeleri, gösteri organizasyonları, temalı parklar ve temalı organizasyonlar gibi paralel hizmetler de düşünüldüğünde eğlence hizmetleri alanında geniş bo¬yutlu dolaylı istihdam yaratıldığı da bir gerçektir.

Sektörde, işletmelerle yapılan görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda, eğlence hizmetleri alanında büyük bir istihdam olanağı bulunduğu ancak işletmelerin yeterli sayıda eğitilmiş, nitelikli eleman bulmakta güçlük çektiği görülmüştür. Bu nedenle bu alanda uluslararası düzeyde ve rekabet gücünü artıracak uygulamalar yapılmaktadır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

   Animatörlük
   Çocuk animatörlüğü

ANİMATÖR

Tanımı

Animatör; eğlence hizmetleri ve turizm sektöründe, özel organizasyonlarda, konaklama tesislerinde konukların tatilleri boyunca hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çocuk, genç ve yetişkinlere yö¬nelik sahne, spor ve oyun aktiviteleri planlayarak uygulayabilen, aktivitelere uygun, gerekli araç gereçleri hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak koruyabilen, kullanabilen aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, yabancı dili iyi kullanan, genel kültüre, estetik duygusuna hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çevresin¬dekilerle olumlu iletişim kurabilen, mesleği ile ilgili yayınları ve gelişmeleri izleyebilen, gelişime ve yeniliğe açık sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

Görevleri
   Animasyona hazırlık yapmak,
   Konuk memnuniyetini değerlendirmek,
   Animasyon programlarını tesis fiziki koşulları ve konuk profillerini dikkate alarak planlamak,
   Programları uygulamak,
   Sahne çalışmaları ile ilgili ön hazırlık yapmak,
   Kostüm, dekor ve aksesuarlarının planlamalarını yapmak,
   Eğlence departmanının tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
   Oyun, sahne, spor, özel organizasyonlar için program hazırlamak,
   Aktivite bütçesi hazırlamak,
   Gençlik dönemi özelliklerine uygun aktiviteler hazırlamak,
   Gösterilerde, halk oyunları, klasik dans, Latin dans, salon dansı vb. figürleri kullanmak,
   Oyun aktivitelerini uygulamak,
   Özel organizasyonlar yapmak,
   Müzik yayınları yapmak,
   Ses ve ışık sistemini hazırlamak,
   Sahne makyajını uygulamaktır.

ÇOCUK ANİMATÖRÜ

Tanımı
Çocuk animatörü; çocuklarla ilgili özel organizasyonlar sırasında ya da konaklama tesislerinin çocuk kulübü departmanında çocukların tatilleri süresi boyunca yaratıcı etkinliklerle hoş, eğlenceli vakit geçirmeleri için çeşitli aktiviteler ve özel organizasyonlar planlayarak uygulayabilen, çocukların fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılayabilen, çocuklarla gerçekleştireceği aktivitelerin araç gereçlerini hazırlayıp bakımını yapabilen ve uygun ortamlarda saklayarak koruyabilen ve kullanabilen, aktivitelerin tanıtımını yaparak katılım sağlayabilen, genel kültüre, estetik duygusuna, hoşgörüye ve disiplin duygusuna sahip, yabancı dili iyi kullanan, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çocuklarla ve çevresindekilerle olumlu iletişim kurabilen, mesleği ile ilgili yayınları ve gelişmeleri izleyebilen, gelişime ve yeniliğe açık sorumluluk sahibi nitelikli kişidir.

Görevleri
   Çocukların gelişim özelliklerine uygun aktivite programları hazırlamak,
   Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak,
   Çocuklarla iletişim kurmak,
   Çocuklar için aktivite programları hazırlamak,
   Çocuklar için paket programları hazırlamak,
   Çocuk kostümleri hazırlamak,
   Çocuklara özel organizasyonlar yapmaktır.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Animatörler;
   Düşüncelerini sözel olarak ifade edebilen,
   Başkalarını etkileme ve ikna etme özelliklerine sahip,
   Yaratıcı,
   Düzgün, iyi bir fiziki yapıya sahip,
   Çabuk karar verebilen ve kararlarını uygulayabilen,
   İnsanların duygu ve ihtiyaçlarına duyarlı,
   Sabırlı, coşkulu ve enerjik,
   Bedence güçlü ve sağlıklı olmalıdırlar.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Animatör turistik tesislerde, fuarlarda, radyo ve televizyon şirketlerinde çalışabilir. Çalışma ortamı çok değişken olup görev hem kapalı, hem açık mekânlarda yürütülür. Çalışma saati de değişken olup geceleri, hafta sonu ve bayram tatillerini de kapsayabilir.
Animatörlük çalışmaları insanların duyguları ve ihtiyaçları ile ilgilidir. Bu nedenle animatörlük, insan ilişkilerinden hoşlanan ve farklı kültürleri tanımak isteyen kişilere daha uygun bir meslektir.

Animatör turist kafileleriyle (yerli-yabancı), tanıtım ve reklam yapılacak hedef kitleyle, otel, motel, tatil köyü personeliyle, çalışma arkadaşlarıyla, amirleri ile iletişimde bulunur.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Eğlence Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda sektörde;

   Animasyon bölümlerinde,
   Çocuk kulüplerinde,
   Organizasyon şirketlerinde vb. yerlerde çalışabilirler.

Turizm sektörünün önemi arttıkça ve olaya bilimsel yaklaşıldıkça animatörlük mesleğinin geleceği de parlak olacaktır. Ülkemiz bunun için uygun potansiyel oluşturmaktadır.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKẬNLARI

Animatörlük mesleğinin eğitim yerleri oldukça sınırlıdır. Meslek genellikle pratikten ve kurslardan öğrenilmektedir. Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığının iş birliği ile ani¬matörlük mesleğinde açılan İş Gücü Yetiştirme Kursları bu konuda örnek oluşturmaktadır. Ayrıca bazı turistik tesislerde animatörlük mesleğinde hizmet içi niteliğinde eğitim verilmektedir

Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezlerinde, Eğlence Hizmetleri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Eğlence Hizmetleri olan meslek liseleri” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*