13. ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

13. ELEKTRİK – ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir

İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim mallarında elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, kablolar, bağlantı parçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kullanım oranları sürekli artmaktadır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

   Bobinajcılık
   Büro Makineleri Teknik servisi
   Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi
   Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü
   Elektromekanik Taşıyıcılar
   Endüstriyel Bakım Onarım
   Görüntü ve Ses Sistemleri
   Güvenlik Sistemleri
   Haberleşme Sistemleri
   Otomasyon Sistemleri
   Yüksek Gerilim Sistemleri

BOBİNAJCI

Tanımı
Bobinajcı, çeşitli doğru akım ve alternatif akım (DA ve AA) elektrik motorları, transformatörler vb. özel elektrik makinelerinin arıza tespiti, sarım, bakım, onarım, montaj ve testlerini kendi başına,  belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş planlamasını yapmak,
   Elektriksel ölçmeleri yapmak,
   Elektrik bağlantılarını yapmak,
   Temel düzeyde elektrik hesaplamalarını yapmak,
   İş organizasyonu yapmak,
   Motorun mekanik kısımlarının bakım ve onarımını yapmak,
   Elektrik makinelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak,
   Kolektörlü ve kolektörsüz makinelerin elektriksel bakım ve onarımını yapmak,
   Trafo sarımını ve onarımını yapmaktır.

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI

Tanımı
Büro makineleri teknik servis elemanı, fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazar kasa, lazer yazıcı, mürekkep püskürtmeli yazıcı, para sayma vb. cihazların her türlü elektrik, elektronik ve mekanik arızalarını tespit etme ve onarma ile ilgili işleri kendi başına, belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Güvenli çalışma ortamı ve araç gereç sağlamak,
   Elektrik-elektronik matematiği çözümlerini yaparak elektriksel ve fiziksel büyükleri ölçmek,
   El araçları ve temel elektrik malzemelerini kullanmak,
   Fotokopi makinesinin sarf malzeme kontrolünü ve temizliğini yapmak,
   Priport makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Fotokopi makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Faks makinelerinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Yazar kasanın mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Lazer yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Mürekkep püskürtmeli yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmak,
   Nokta vuruşlu yazıcıların mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını ve bakımını yapmak,
   Kartuş dolumu yapmak,
   Para sayma makinesinin mekanik ve elektriksel arızalarını tespit ederek onarımını yapmaktır.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI

Tanımı
Ev ve iş yerlerinde soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım/onarım ve montajı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak,
   Isıtıcıların bakım ve onarımını yapmak,
   Kesiciler ve parçalayıcıların bakım ve onarımını yapmak,
   Gazlı ve elektrikli pişiricilerin bakım ve onarımını yapmak,
   Temizleyiciler ve havalandırıcıların bakım ve onarımını yapmak,
   Basit su tesisatı işlemlerini yapmak,
   Çamaşır makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak,
   Çamaşır makinelerinin mekanik arızaların tespit ve tamirini yapmak,
   Bulaşık makinelerinin elektrik arızalarının tespit ve tamirini yapmak,
   Bulaşık makinelerinin mekanik arızalarının tespit ve tamirini yapmak,
   Çamaşır kurutucularının arızalarının tespiti ve tamirini yapmak,
   Akıllı ev aletlerinin bakım ve onarımını yapmak,
   Soğutma sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,
   Uygun klima seçimini yapmak,
   Klimaların bakım onarım ve montajını yapmaktır.

ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRÜ

Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Elektrik tesisat ve pano montörlüğünün çalışma ve eğitim ortamları
Görevleri
   Elektrik tesisat projelerini çizmek,
   Elektrik tesisat borusu ve kanalı döşemek,
   Çağırma tesisatlarını yapmak,
   Haberleşme ve bildirim tesisatlarını yapmak,
   Güvenlik tesisatlarını yapmak,
   Çağırma ve bildirim, haberleşme bakım onarımını yapmak,
   Dağıtım tabloları montajını yapmak,
   İç aydınlatma tesisatlarını yapmak,
   Dış aydınlatma tesisatlarını yapmak,
   Topraklama ve paratoner tesisini yapmak,
   Aydınlatma ve priz tesisatı bakım onarımını yapmak,
   Kuvvet tesisatını döşemek,
   Kuvvet tesisatı bağlantılarını yapmak,
   Kuvvet tesisi iç ve dış aydınlatmasını yapmak,
   Pano montaj hazırlığı ve malzeme montajı yapmak,
   Bara işlemek,
   Kuvvet tesisi bakım onarımını yapmak,
   Teçhizata etiketleme/kodlama yapmak,
   Kablo montajı yapmak,
   Pano testini yapmak,
   Tesiste/sahada pano montajı yapmaktır.

ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILARIN BAKIM ONARIM ELEMANI

Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında; her tür elektromekanik taşıyıcıların emniyetli ve sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlayacak, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Elektromekanik taşıyıcıların arızasını belirlemek,
   Elektromekanik taşıyıcıların elektrik arızasını gidermek,
   Elektromekanik taşıyıcıların mekanik arızasını gidermek,
   Elektromekanik taşıyıcıların periyodik bakımını yapmaktır.

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI

Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   DC ve AC devre çözümlerini yapmak,
   Analog devre elemanlarını seçmek,
   Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak,
   Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak,
   Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak,
   Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak,
   Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek,
   Sistemlerin arızalarını gidermek,
   Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak,
   Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek,
   Dijital elektronik devreleri kurmak,
   Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmaktır.

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı
Işık ve seslendirme sistemlerinin montaj bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, radyo, CRT televizyon, LCD televizyon, plazma televizyon, projeksiyon televizyon, video, müzik seti, ev sinema sistemleri, VCD-DVD oynatıcı, kamera arıza ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   DC ve AC devre çözümlerini yapmak,
   Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri yapmak,
   Bilgisayar kullanmak,
   DC ve AC devre çözümlerini yapmak,
   Lehimleme ve güç kaynağı ile ilgili işlemleri yapmak,
   Analog, dijital devre elemanları ve mikro denetleyici işlemleri yapmak,
   Mesleki çizimleri yapmak ve okumak,
   Mikrodenetleyicili sistemleri kullanmak,
   Seslendirme sistemini kurmak,
   Ses sisteminde arıza tespiti yapmak ve arızayı gidermek,
   Oto seslendirme sistemlerinin montajını ve onarımını yapmak,
   Işık sistemlerini projelendirmek,
   Işık sistemlerinin montaj ve kontrolünü yapmak,
   Televizyon arızalarını tespit etmek ve arızalarını gidermek,
   PC monitör arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
   Projeksiyon TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
   LCD TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
   Plazma TV arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
   Videoların arıza tespiti ve onarımını yapmak,
   Müzik seti onarımını yapmak,
   VCD-DVD oynatıcı arızalarının tespiti ve onarımını yapmak,
   Projeksiyon cihazını kurmak,
   Ev sinema sistemini kurmak,
   Kamera arızalarının tespiti ve onarımını yapmaktır.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı
Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), hırsız alarm ve ihbar sistemleri, geçiş otomasyon sistemlerinin tesisi, kurulum bakım ve onarımına ilişkin işlemleri kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak,
   Yangın algılama ve ihbar sistemleri tesisatı montajını yapmak,
   Kapalı devre kamera kontrol sistemleri tesisatı keşif ve projesini yapmak,
   Kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatının montajını yapmak,
   İş disiplini ve insan ilişkilerini sağlamak,
   Hırsız alarm sistemleri tesisatı için keşif ve projesini yapmak,
   Hırsız alarm sistemleri tesisatı montajını yapmak,
   Geçiş kontrol sistemi tesisatı keşif ve projesini yapmak,
   Geçiş kontrol sistemi tesisatı montajını yapmak,
   Kurulu sistemlerdeki arıza tespitini ve onarımını yapmak,
   Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmektir.

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI

Tanımı
Haberleşme teknik elemanı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde mobil iletişim cihazlarının kontrol bakım ve onarımını, uydu ve TV anten sistemlerinin tesisini, binalarda ve yerel dağıtım şebekesinde haberleşme tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın ve cihazların montaj, bakım ve onarımını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   GSM telefonların arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak,
   Telsiz telefonların arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak,
   Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek,
   Fiziksel ve elektriksel büyüklüklerin ölçümünü yapmak,
   Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapmak,
   Bina içi haberleşme tesisatını projelendirmek ve montajını yapmak,
   Bina içi haberleşme tesisatının arıza, bakım ve onarımını yapmak,
   Yerel dağıtım şebekesinde kullanılacak malzemelerin tespitini yapmak,
   Yerel dağıtım şebekesinin montajını yapmak,
   Yerel dağıtım şebekesinin arıza tespitini, bakımını ve onarımını yapmak,
   Sistemi kurmak ve kontrolünü yapmak,
   Sistem ayarlarını yapmak ve güncelleştirmektir.

OTOMASYON SİSTEMLERİ TEKNİK ELEMANI
Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında, otomatik kumanda, hidrolik – pnomatik, PLC, servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve SCADA sistemleriyle ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Güvenli, nitelikli çalışma ortamı ve araç gereç sağlamak,
   Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek,
   Meslek hesaplamalarını yapmak,
   Ölçme işlemlerini yapmak,
   İletken kesitini tespit etmek,
   El ve güç aletlerini kullanmak,
   Teknik çizimleri yapmak,
   Tesisat malzemelerini seçmek,
   DA ve AA makinelerini seçmek,
   Lehimleme ve güç kaynakları ile ilgili işlemleri yapmak,
   Bilgisayar ortamında gerekli işlemleri yapmak,
   Katalog kullanmak,
   Sensör seçmek,
   Otomatik kumanda sistemini kurmak,
   Hidrolik ve pnomatik sistemleri kurmak,
   PLC ile sistemi kurup kontrol etmek,
   Motor sürücü sistemlerini kurmak,
   Robotları programlayıp çalıştırmak,
   SCADA sistemini kurup sistem programını yapmak,
   Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmaktır.

YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ TEKNİK ELAMANI

Tanımı
Elektrik-Elektronik alanında yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu bakım onarımı ile ilgili işleri kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri
   Elektrik enerji üretim ve şalt saha donanımlarını seçmek,
   Direkler ve donanımlarının montajını yapmak,
   İzolatör ve koruma elemanlarının montajını yapmak,
   Havai hat iletkenlerinin montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Yer altı hat kablolarını çekmek ve bağlantılarını yapmak,
   Yüksek gerilim kumanda elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Koruma sistem montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Proje ve şemaları okumak, çizmek,
   Ölçü trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Yüksek gerilim tesislerinde iş ve güç ölçmek,

   Ölçüm pano montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Alçak gerilim dağıtım pano montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Kompanzasyon sistem tasarımı ve hesaplamalarını yapmak,
   Kompanzasyon panosu montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Güç trafoları yapı özelliklerini seçmek,
   Dağıtım güç trafoları montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Kısa devre ve toprak kaçağı koruma rolesi montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Aşırı akım,  ısı, bucholz koruma, role montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Doğru akım kaynak ve motor bağlantılarını yapmak,
   Orta gerilim modüler giriş hücresini yerine montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Orta gerilim modüler ölçüm hücresini yerine montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Orta gerilim modüler çıkış hücresini yerine montaj ve bağlantılarını yapmak,
   Dağıtım trafo merkezi bakımını yapmak,
   Direkler, hatlar ve panoların bakımını yapmak,
   Yüksek gerilim tesislerinde arızaları gidermek,
   Kuranportör ve ağ sistemlerinin özelliklerini seçmektir.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli ve tedbirli olması gerekir.

Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, teknik resim çizme ve okuma becerisi gelişmiş alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip kişiler olması gerekir.

Bunların yanında, otomasyon sistemleri, endüstriyel bakım onarım, güvenlik sistemleri, görüntü ve ses sitemleri dallarını seçecek kişilerin devre tasarım yeteneği ve matematiksel konulara ilgi duyan kişiler olmaları gerekir.

Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektromekanik taşıyıcılar ve yüksek gerilim dallarını seçeceklerin kapalı yer ve yükseklik fobisi olmayan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, sara ve benzeri hastalıkları bulunmayan kişiler olması gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bobinajcılar; fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı temiz, iyi aydınlatılmış ve gürültüden uzaktır. Bobinajcı görevini kısmen ayakta yürütür ve işi birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir.

Büro makineleri teknik servis elemanları; çalışmalarını, teknik servis hizmeti veren kuruluşlarda, işletmelerin kendi içinde oluşturdukları teknik servis bölümlerinde, makinenin kullanım yerinde ya da büro makineleri imalatı yapan fabrikaların üretim biriminde yürütürler. Gerekli beceriyi kazandıktan sonra kendi iş yerlerini de açabilirler, Gürültüden uzak temiz ve çok ağır olmayan bir iş ortamına sahiplerdir. Ayrıca büro makinelerinin periyodik bakımları için yerinde ve seri hizmet vermek gerektiğinden sık seyahat gerektirebilir.

Elektrikli ev aletleri arıza bakım onarım elemanları, çalışmalarını evlerde ve bakım onarım atölyelerinde yürütürler. Sürekli hareketlilik ve değişik iş ortamlarında çalışma gerektiren bir meslektir.

Elektrik tesisatları ve pano montörleri inşaatlarda, elektrik santrallerinde, şantiyelerde, ev ve iş yerlerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişmekle beraber genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerinde çalışırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevlerini yaparken dikkatsiz davranmaları önemli kazalara yol açabilir. İşin gerektirdiği güvenlik önlemleri (kask, emniyet kemeri, çizme, eldiven, tulum vs.) altında çalışmak zorundadırlar.

Elektrik tesisatları ve pano montörleri, elektromekanik taşıyıcıların bakım onarım elemanları; genellikle çok katlı binalarda, kapalı mekânlarda bu sistemleri üreten iş yerlerinde ve inşaatlarda çalışırlar. Çalışma ortamı asansör, yürüyen merdiven/yol ve vinç montajında, iskele üzerinde, asansör boşluğunda güç pozisyonlarda çalışırlar.  İşin gerektirdiği güvenlik önlemleri (kask, emniyet kemeri, eldiven, çizme, tulum vs.) altında, gerektiğinde kaynakçılarla koordineli çalışırlar.

Elektromekanik taşıyıcıların bakım onarım elemanları ve endüstriyel bakım-onarım elemanları; istihdam edildikleri işletmenin çalışma sahasına (kâğıt, gıda, tekstil, otomotiv, tıp vb.) ve işletme içerisindeki makine parkının durumuna göre, açık veya kapalı alanlarda gerekirse dar mekânlarda iş önlüğü, baret eldiven vb, kullanarak çalışırlar.

Ayrıca, otomobillerin elektronik aksamındaki seslendirme sistemi, oto-radyo ve teyplerinin bakım-onarım işlerini de radyo ve televizyon bakım-onarımcıları yapmaktadır. Kapalı mekânlarda, uygun koşullarda çalışılmaktadır. Ayrıca sinema, tiyatro, konser salonları, stadyum, açık hava tiyatroları çalışma alanları olabilir.

Güvenlik sistemleri teknik elemanı; ortam olarak ev, iş yerleri ve fabrikaların kapalı ve açık mekânları kullanılır. Her türlü hava koşullarında çalışırlar. Genelde yeni kurulan bina ve mekânların güvenlik sistemlerini kurduklarından değişik mekânlarda çalışırlar. Bu meslek daha çok küçük ölçekli işletmeler tarafından yürütülmektedir.

Haberleşme sistemleri elemanları; daha çok binalarda ve yüksek yerlerde sistem kurulumu üzerine çalışırlar. Her türlü hava koşulunda çalışmaktadırlar. Aynı zamanda kapalı ortamlarda teknik servis elemanı olarak da iş yaparlar.

Otomasyon sistemleri elemanları; endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulması ve programlamasının yapıldığı ya da kompleks bir sistemin sürücü, PLC veya bir kontrol elemanı ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim hâlindedir.

Otomasyon sistemleri ve yüksek gerilim sistemleri teknik elamanları; elektrik üretim iletim, dağıtım kurum ve kuruluşlarında, yüksek gerilim şantiyelerinde, fabrikaların, toplu konutların, büyük alışveriş merkezlerinin, metro vb. yerlerin trafo merkezlerinde çalışırlar. Çalışma ortamları açık havada her türlü doğa şartlarında, kapalı ortamlarda ve yer altındadır. Elektrik dağıtım sistemlerinde çalışırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir.
Orta ve yüksek gerilim sistemlerini projesine uygun olarak döşemek, bakım ve onarımını yapmak bu mesleği icra edenlerin görev alanına girmektedir.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bobinajcılar, genellikle elektrik ve elektronik sanayi işletmelerinde, elektrik makineleri imal eden iş yerlerinde, montaj birimlerinde ve servis atölyelerinde çalışırlar. Özellikle sanayinin gelişmiş olduğu illerde meslek elemanlarına yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Bobinajcılık mesleği günümüzde çoğunlukla küçük ölçekli iş yerlerinde yapılmaktadır. Bu meslek elemanı, sanayi motorları, beyaz eşya ve oto elektrik motorları, transformatör vs. her türlü bobinli elektrik makinelerinin bobinlerinin sarımını yapar.
Büro makineleri teknik servis elemanı; büro makineleri yetkili servislerinde, büro makineleri üreten işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir. Büro makineleri bakım ve tamircisi görevini atölyede, evlerde ve büro makineleri kullanılan mekânlarda yürütür. Bu nedenle bulunduğu kent veya kazalarda devamlı hareket halindedir. İşin değişik mekânlarda yapılması hareketlilikten ve değişiklikten hoşlanan kimselere ilginç gelebilir. Çalışma hafta içi normal çalışma saatleri içinde yürütüldüğü gibi mesai saatleri dışında taşabilir. Kişi birinci derecede makinelerle ilgilidir. Ancak evlerde ve bürolarda alet ve makine sahipleri ile firmada ise diğer çalışanlarla etkileşim halindedir
Elektrikli ev aletleri teknik servis elemanı; Elektrikli ev aletlerinin yetkili servislerinde, elektrikli ev aletleri üreten işletmelerde ve kendi iş yerinde çalışabilir. Elektrikli ev aletleri bakım ve tamircisi görevini atölyede, evlerde ve elektronik alet kullanılan mekânlarda yürütür. Bu nedenle, bulunduğu kent veya kazalarda devamlı hareket halindedir. İşin değişik mekânlarda yapılması hareketlilikten ve değişiklikten hoşlanan kimselere ilginç gelebilir. Çalışma hafta içi normal çalışma saatleri içinde yürütülür. Kişi birinci derecede aletlerle ilgilidir. Ancak, evlerde alet ve makine sahipleri ile bağlı olduğu firmada diğer çalışanlarla etkileşim hâlindedir
Elektrikli ev aletlerinin bakım onarımı, çoğunlukla arızalı parçaların değiştirilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ancak özellikle ithal ürünlerde, zaman zaman yedek parça teminindeki zorluklar ve parçanın yenisi ile değiştirilmesinin yüksek maliyetli olması nedeniyle onarım yoluna da gidilmektedir. Bu meslekte, arıza tespiti ve arızanın giderilmesi yanında müşteri ilişkileri de giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Elektrik tesisatçılığı ve pano montörlüğü; elektrik tesisatları ve pano montörlerinin iş bulma olanakları oldukça geniştir.  Özel sektöre ait işletmelerde çalışma olanakları bulabildiği gibi küçük ölçekli işletmelerde de çalışabilir. Kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi iş yerlerini açabilmektedirler
İstihdam durumu, inşaat sektörüne bağlı olarak değişebilmektedir. Pano montörü olarak çalışan kişiler tesisat işlemlerinin, atölye, sistem ya da makinenin çalıştırılması ile ilgilenirler. Temel işlemler, mekanik montaj, bara işleme, kablo montajı ve pano testi gibi alanlarda ihtisaslaşma görülebilmektedir.  Bu alanda çoğunlukla küçük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdikleri gözlenmektedir.
Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım elemanı; istihdam durumu modern kentleşmeye paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. Özel asansör uygulamaları, insan asansörleri, yük asansörleri, şantiye asansörleri, santral vb. açık arazide kullanılan özel amaçlı asansör imalatı, montajı ve bakım ve onarım servislerinde çalışabilirler. Türkiye’de özellikle kentlerdeki hızlı nüfus artışı ve çok katlı yapılaşma sonucunda asansörlere olan talep giderek artmaktadır. Asansör talebindeki artışla birlikte, bu alanda faaliyet gösteren elemanlara olan talep de artmaktadır.
Meslekte istihdam olanakları, teknolojik gelişmeleri izleyebilme ile doğrudan orantılıdır. Meslekte yetişmiş eleman sıkıntısı olduğu gözlenmektedir. Büyük ölçekli işletmelerde, asansör montörü, asansör bakım elemanı ve asansör arızacısı olarak üç ayrı uzmanlık alanı görülmekte, ancak küçük ölçekli işletmelerde montaj ve bakım onarım aynı kişiler tarafından yapılabilmektedir.
Endüstriyel bakım onarım elemanının, iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde, elektrik santrallerinde, fabrikalarda, şantiyelerde ayrıca, güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları, ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı, elektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı, otomasyon sistemleri bakımı, elektronik kart onarımı, endüstriyel ağlar, enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler. Kendi iş yerlerini açabilir ya da fabrikalarda bakım onarım elemanı olarak istihdam edilebilirler. Büyük ölçekli işletmeler genellikle elerindeki standart kapsamında tanımlanan tüm görevleri yapan endüstriyel bakım onarım elemanı istihdam ederken, küçük ölçekli işletmeler özellikle cihazların ayarını yapma, baskılı devre hazırlama gibi işleri bu hizmetleri elektronik bakım-onarım firmalarından satın almaktadır.
Görüntü ve ses sistemleri teknik elemanı, teknik servislerde, cihazların üretiminin yapıldığı fabrikalarda, bu sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı büyük ölçekli firmaların teknik bölümlerinde çalışabilir veya kendi iş yerini açabilir. Bazen arızaya cihazın bulunduğu yerde müdahale gerektiğinden, kişi bulunduğu kent veya kazalarda hareket halindedir. İşin değişik mekânlarda yapılması hareketlilikten ve değişiklikten hoşlanan kimselere ilginç gelebilir.
Güvenlik sistemleri teknik elemanı, ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan dallardan biridir. Bu konuda nitelikli elemana olan ihtiyaç sürekli artmaktadır.  Güvenlik sistemleri konusunda çalışan firmalarda iş bulunabileceği gibi kanunlarda belirlenen şartları yerine getirmeleri durumunda, kendi iş yerlerini açabilmektedirler
Haberleşme sistemleri teknik elemanı, değişik büyüklükteki iş yerlerinde çalışmaktadırlar. Genellikle kamu veya özel şirket, fabrika ve konutlarda haberleşme sistemleri kurmakta, kurulan haberleşme santralinin ve tesisatının bakım onarımını yapmakta, telefon makinelerini onarmaktadır. Büyük ölçekli işletmeler ve resmî kurumlardaki elektro-mekanik santrallerin ekonomik ömrünü tamamlaması ve küçük-orta ölçekli işletmelerde uygun maliyet, kolay kurulum ve kullanım kolaylıkları gibi nedenlerle gerek büyük ve gerek orta ölçekli işletmelerde mesleğin istihdam durumu giderek genişlemektedir.
Otomasyon sistemleri elemanı, petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik vb. sektörlerde, daha çok otomatik cihazların bulunduğu büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar.   mesleğin eğitimine aday olan kız öğrencilerin oranı %10-20 arasındadır.
Kamuda görev alınmak istenildiğinde Daimi İşçi Sınavı (DİS) ya da Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) başarılı olmak ve tercih sıralaması sonunda mesleği ile ilgili açık kadrosu bulunan bir kamu kurumuna atanmaya hak kazanmak gerekmektedir. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir. Mesleklerinde iş bulma sorunu olduğunda ya da işsiz kalmaları hâlinde elektrik ve elektronik teknisyenlerinin yaptığı işlere de aday olabilirler, bilgisayar programcılığı yapabilir, makinelerin otomasyon programlarını hazırlayabilirler.
Yüksek gerilim sistemleri teknik elemanının, özellikle sanayisi gelişmiş bölgelerde iş bulma imkânları oldukça fazladır. Kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların orta ve yüksek gerilimle ilgili birimlerinde, fabrikalarda, elektrik santrallerinde ve son yıllarda yaygınlaşan özel enerji üretim şirketlerinde iş bulabilir. Ayrıca özel proje taahhüt bürolarında proje çizimi yapabilirler. Mesleğin istihdam durumu, sanayinin gelişmesine bağlı olarak değişebilmektedir.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Elektrik-elektronik alanında öğrenim gören öğrenciler, 2547 Sayılı Kanunun 45. maddesine 4702 Sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksekokulu programları aşağıda belirtilmiştir.
   İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
   Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
   Elektrik
   Elektrik-Elektronik Teknikerliği
   Elektronik Haberleşme
   Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim)
   Endüstriyel Elektronik
   Endüstriyel Elektronik(Uzaktan Eğitim)
   Endüstriyel Otomasyon
   Endüstriyel Otomasyon(Uzaktan Eğitim)
   Ev Cihazları Teknolojisi
   Hidroelektrik Santralleri
   Mekatronik
   Mekatronik (Uzaktan Eğitim)
   Otomotiv
   Radyo ve Televizyon Tekniği
   Termik Santral Makineleri
   Termik Santrallerde Enerji Üretimi

Bu programlarda meslek yüksekokuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri dikey geçiş sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır.
Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.
Halk eğitimi merkezleri, yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.
Mesleki eğitim merkezlerinde, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı olan meslek liseleri 1” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*