15. GAZETECİLİK


15. GAZETECİLİK

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİGazetecilik alanı, kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların iletişim sektöründe hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda gazeteler, dergiler, haber ajansları, televizyonlar, radyolar, reklam ajansları, internet haber siteleri gibi kurum ve kuruluşlar faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde medya sektörü, dünya standartlarında yayın yapmakta ve hızla gelişmeye devam etmektedir. Sektörün, alanında yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacı bu gelişmeye paralel olarak her geçen gün artmaktadır. Yazılı, görsel ve işitsel basın-yayın kuruluşları ülke ekonomisine sağladıkları katkının yanı sıra, kamuoyu oluşturma işlevi ile toplumsal ve sosyal gelişmelerde de etkin rol oynamaktadır. Bu durum, medya sektöründe istihdam edilecek kişilerin eğitimlerini daha da önemli bir noktaya taşımaktadır.

meslek lisesi gazetecilik bölümü-alanı
meslek lisesi gazetecilik bölümü-alanı

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

   Yazılı Basın Muhabirliği
   Televizyon Muhabirliği
   Sayfa Sekreterliği
   Foto MuhabirliğiYAZILI BASIN MUHABİRİ

Tanımı
Medya sektöründe gündemi takip eden, haber değeri taşıyan olayla ilgili bilgi ve belgeleri toplayan ve haber yazan, gerektiğinde haber fotoğrafı çeken nitelikli kişidir.

Görevleri
   İş organizasyonu yapmak,
   Gündemi takip etmek,
   Haberle ilgili bilgi ve belge toplamak,
   Toplanan bilgi ve belgeleri değerlendirmek,
   Haber yazmak,
   Gerektiğinde fotoğraf çekmek,
   Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

TELEVİZYON MUHABİRİ

Tanımı

Televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak haber araştırması yapan, haberle ilgili bilgi ve belge toplayan, gerektiğinde kamerayla haber görüntüsü alan, haberi yazan ve kurgusunu yaparak yayına hazır hale getiren nitelikli kişidir.

Görevleri

   İş organizasyonu yapmak,
   Gündemi takip etmek,
   Haberle ilgili bilgi ve belge toplamak,
   Haberi yazmak,
   Gerektiğinde kamerayla haber görüntüsü çekmek,
   Haberi kurgulayarak yayına hazır hâle getirmek,
   Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

SAYFA SEKRETERİ

Tanımı

Masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak haber, ilan, fotoğraf, resim gibi materyalleri okuyucunun ilgisini çekecek şekilde düzenleyen, basıma hazır hâle gelme sürecinde gerekli çalışmaları yapan nitelikli kişidir.

Görevleri

   İş organizasyonu yapmak,
   Gündemi takip etmek,
   Gelen haberleri ve haberde kullanılacak görsel malzemeyi seçmek,
   Gelen haberin yayınlanacağı sayfayı belirlemek,
   Sayfa düzenlemesi ve tasarımı yapmak,
   Gerektiğinde haber metninde değişiklikler yapmak,
   Düzenlenen sayfaları kontrol etmek (dil bilgisi kuralları, haber yazım teknikleri ve sayfa düzeni açısından),
   Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

FOTO MUHABİRİ

Tanım

Yazılı basın kuruluşlarında haber fotoğrafı çeken, fotoğrafları bilgisayar ortamına aktaran ve basılmaya hazır hâle getiren, gerektiğinde haber yazan nitelikli kişidir.

Görevleri

   İş organizasyonu yapmak,
   Gündemi takip etmek,
   Haber fotoğrafı çekmek,
   Fotoğrafı dijital ortama aktararak işlemek,
   Gerektiğinde haber yazmak,
   Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Yazılı basın muhabiri olmak isteyenlerin meraklı, dikkatli, araştırmacı, iyi iletişim kurabilen, görsel hafızası ve sezgileri güçlü, olayları haber olarak algılayabilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen, iş ahlakına sahip, ülke ve dünya gündemini yakından takip eden, iletişim teknolojilerinden yararlanabilen, dili doğru ve etkili bir şekilde kullanabilen, diksiyonu düzgün ve dış görünüşüne özen gösteren kişiler olmaları gerekir. Yazılı anlatım gücü ve genel kültür düzeyi meslekte başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir.
Çoğunlukla kurum dışında çalıştıkları için ileri düzeydeki fiziksel engeller (yürüme, görme, işitme vb.) bu mesleğin sağlıklı yapılmasını zorlaştırır.

TV muhabiri olmak isteyenlerin meraklı, dikkatli, araştırmacı, iyi iletişim kurabilen, görsel hafızası ve sezgileri güçlü, olayları haber olarak algılayabilen, olaylar arasında neden-sonuç ilişkilerini görebilen, iş ahlakına sahip, ülke ve dünya gündemini yakından takip eden, iletişim ve görüntüleme teknolojilerinden yararlanabilen, dili doğru, etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilen, diksiyonu düzgün ve dış görünüşüne özen gösteren, canlı yayında haber sunabilecek rahatlığa sahip kişiler olmaları gerekir. Akıcı ve düzgün konuşma, fiziksel görünüm ve genel kültür düzeyi meslekte başarıyı etkileyen önemli faktörlerdir.
Çoğunlukla kurum dışında çalıştıkları için ileri düzeydeki fiziksel engeller (yürüme, görme, işitme vb.) bu mesleğin sağlıklı yapılmasını zorlaştırır.

Sayfa sekreteri olmak isteyenlerin yaratıcı, dikkatli, sabırlı, görsel hafızası güçlü, dil bilgisi kurallarına hâkim, iyi gözlem yapabilen, planlı çalışan, estetik duyguya sahip, güzel sanatlara ilgi duyan, el becerileri gelişmiş, pratik zekâlı, görme keskinliğine sahip, renkleri ayırt edebilen, ayrıntıları algılayabilen, etkili bilgisayar kullanabilen, bilişim teknolojilerini yakından takip eden, yeteneğini geliştirmeye önem veren, kararlı kişiler olmaları gerekir. Yaratıcı ve sabırlı olma, planlı ve pratik çalışma meslekte başarıyı artıran önemli faktörlerdir.
İleri derecede görme bozukluğu mesleğin sağlıklı yapılmasını engeller.

Foto muhabiri olmak isteyenlerin yaratıcı, iyi gözlem yapabilen, atik, hızlı karar alabilen, sezgileri güçlü, estetik duyguya sahip, el becerileri gelişmiş, isabetli zamanlama yapabilen, pratik zekâlı, görme keskinliğine sahip, renkleri ayırt edebilen, gözleriyle ellerini eş güdümlü kullanabilen, güzel sanatlara ilgi duyan, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen, iletişim ve görüntüleme teknolojilerini yakından takip eden, yeteneğini geliştirmeye önem veren kişiler olmaları gerekir. Yaratıcılık, güçlü sezgi ve sabırlı çalışma meslekte başarıyı artıran önemli faktörlerdir.
Çoğunlukla kurum dışında çalıştıkları için ileri düzeydeki fiziksel engeller (yürüme, görme, işitme vb.) bu mesleğin sağlıklı yapılmasını zorlaştırır.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yazılı basın muhabirleri; yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında ve haber sitelerinde çalışırlar. Genellikle sabit bir çalışma mekânları ve saatleri yoktur. Günün her saatinde aktif olarak çalışabilirler. Haber takibi yapmaları nedeniyle haberin olduğu her yerde (basın toplantıları, basın açıklamaları, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.), bağlı bulundukları kurum dışında çalışırlar. Çoğunlukla belli bir zamana kadar haberi teslim etmek zorunda olduklarından tempolu ve stresli bir çalışma ortamları vardır.
Foto muhabirleri; yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında ve internet haber sitelerinde çalışırlar. Fotoğrafları yayına hazırlama aşamasında masa başında ve bilgisayar ortamında çalışmaktadırlar. Bunun dışında çoğunlukla haberin olduğu her ortamda haber fotoğrafı çekerler. İster iş yeri, ister dış sahada olsun genellikle stresli bir çalışma ortamları vardır. Bazen görüntü alabilmek için saatlerce beklemek bazen de çok kısa bir süre içerisinde olayı ya da olay kişisini görüntülemek zorunda kalmaktadırlar.

TV muhabirleri; görsel ve işitsel basın kuruluşlarında ve haber ajanslarında çalışırlar. Genellikle sabit bir çalışma mekânları ve saatleri yoktur. Günün her saatinde aktif olarak çalışabilirler. Haber takibi yapmaları nedeniyle haberin olduğu her yerde (basın toplantıları, basın açıklamaları, açılışlar, mitingler, kültürel etkinlikler vb.), bağlı bulundukları kurum dışında çalışırlar. Çoğunlukla belli bir zamana kadar haberi teslim etmek zorunda olduklarından tempolu ve stresli bir çalışma ortamları vardır
Sayfa sekreterleri; yazılı basın kuruluşları, reklam ajansları, yayınevleri, matbaalar, çeşitli kurum ve kuruluşların basılı yayın birimlerinde çalışırlar. Çalışma tempoları belli dönemlerde düşük, belli dönemlerde çok yüksektir. İşlerini sınırlı zaman içerisinde yetiştirmek durumundadırlar. Genellikle kendilerine tahsis edilmiş birimlerde masa başında ve bilgisayar ortamında çalışırlar.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Yazılı basın muhabirleri yerel ve ulusal yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında, haber sitelerinde, kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde iş bulabilirler.
Foto muhabirleri yerel ve ulusal yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında, haber sitelerinde, kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde iş bulabilirler.
TV muhabirleri ulusal ve yerel radyo-TV kuruluşları ile haber ajanslarında iş bulabilirler.
Sayfa sekreterleri ulusal ve yerel yazılı basın kuruluşlarında, matbaalarda, yayın evlerinde, reklam ajanslarında, kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişkiler birimlerinde iş bulabilmektedirler. Nitelikli bir sayfa sekreterinin iş piyasasında istihdam olanakları oldukça geniştir.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, Anadolu meslek liselerinin Gazetecilik alanı; Yazılı Basın Muhabirliği, Foto Muhabirliği, Televizyon Muhabirliği ve Sayfa Sekreterliği sertifika programında verilecektir.
Alandan mezun olan öğrenciler Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Sözel 1 puan türünde öğrenci alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans programına ek puan alarak yerleşebilmektedirler.
Ayrıca mezun öğrenciler özel yetenekle öğrenci alan tüm lisans programlarına yerleşebilirler. Özel yetenekle öğrenci alınan lisans programları içinde alanın devamı niteliğinde olan bölümler de bulunmaktadır. Bu bölümlere dikey geçiş sınavı (DGS) ile de geçiş yapılabilmektedir (fotoğraf, fotoğraf ve video, fotoğraf ve grafik sanatlar, görsel sanatlar iletişim ve tasarım, görsel iletişim tasarımı, grafik, grafik tasarımı, grafik tasarım, grafik sanatlar ve grafik tasarım).
Lisans programına yerleşemeyen öğrenciler alanlarının devamı niteliğindeki meslek yüksekokullarının; fotoğrafçılık, fotoğrafçılık ve kameramanlık, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler (açık öğretim), halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler, internet gazeteciliği ve yayıncılığı, masaüstü yayıncılık, radyo ve televizyon programcılığı, radyo ve televizyon yayıncılığı, televizyon yapım ve yönetimi bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
Ön lisans programlarını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan DGS’ de başarılı oldukları takdirde iletişim, iletişim tasarımı, iletişim ve tasarım, medya ve iletişim, medya ve iletişim sistemleri, radyo sinema ve televizyon, sinema ve televizyon, sinema, televizyon haberciliği ve programcılığı, gazeteciliği, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, gazetecilik, grafik öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Mezun olan öğrencilerin yerleşebilecekleri yükseköğrenim programları YÖK  tarafından belirlenmekte ve zaman zaman bazı değişiklikler yapılabilmektedir.

Megep Modülleri

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Gazetecilik alanı olan meslek liseleri” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*