20- HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI

Harita-Tapu-Kadastro alanı; arazi ölçümü, harita çizimi ve hesaplamaları yapma, tapu siciline konu olan her türlü işlemi yapma, taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleme, hukuki durumlarını tespit etme ve yapılan kadastroyu yenileme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Yeryüzündeki arazi, ev, arsa, orman, maden gibi hareket edemeyen, bir yerden başka bir yere taşınamayan doğal ve yapay tesislere “taşınmaz mal” denir. İşte bu doğal ve yapay tesislerin haritacılık ölçüm cihazlarıyla ölçülmesi, belirli oranlarda küçülterek bir altlığa çizilmesi işlemini yapan meslek elemanlarına haritacı denir. Taşınmaz mallara, özel kişiler sahip olabildiği gibi şirketler, vakıflar veya devlet de sahip olabilir.Bu sahiplik durumuna ise mülkiyet hakkı denir. Haritacıların ölçtüğü taşınmaz malların sınırlarını, geometrik şekillerini ve sahibini (mülkiyet bilgilerini) belirleme işlemlerinin tümünü yapan meslek elemanlarına kadastrocu denir. Taşınmaz mallara ait bilgilerin devlet güvencesi altındaki bir kayıt sistemine alınmasına ise tapuculuk denir.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Kadastro işlemlerinin özelleştirilmesi ve hızla gelişen inşaat sektörü ülkemizde harita ve kadastro ara eleman ihtiyacını artırmıştır.

harita tapu kadastro alanı-bölümü
harita tapu kadastro alanı-bölümü

Alanın Altında Yer Alan Dallar
 Haritacılık,
 Tapuculuk,
 Kadastroculuk dallarının eğitimi verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları
Meslek eğitimi, meslek liselerinin Harita-Tapu-Kadastro alanında diploma programında verilmektedir. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.

Lise öğrenimlerini bu alanda tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrenciler, Harita-Tapu-Kadastro alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ve meslek yüksekokullarını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde de öğrenim görebilirler. Ayrıca YGS ve LYS sınavında başarılı olanlar diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilirler.
Harita ve inşaat sektöründe harita teknisyeni olarak görev yapan elemanlar şantiye şefliği görevine terfi edebilirler. İki yıllık yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kamu kurumlarında ve özel sektörde harita teknikeri, topoğraf olarak büro ve arazi işlerinde çalışırlar. Dört yıllık öğrenim programından mezun olduklarında çalıştıkları kurumlarda harita mühendisi unvanıyla yönetim kademelerinde üst görevlere atanabilirler. Kendi bürolarını da açabilirler.
Tapu ve kadastro teknisyenleri sınavsız geçiş yaparak iki yıllık yükseköğrenimden mezun oldukları takdirde kendi kurumlarında hizmet sürelerine bağlı olarak müdür yardımcılığı, kadastro şefi, şef, kadastro üyesi, kontrol memuru kadrolarına atanabilirler.
İşletme müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, kurs müdürü, bilgi işlem müdürü, şube müdürü, tapu sicil müdür yardımcısı, kadastro müdür yardımcısı, hukuk müşaviri, APK uzmanı, uzman, eğitim uzmanı, araştırmacı ve çözümleyici kadrolarına atanabilmek için en az dört yıllık yükseköğrenimden mezun olmaları gerekmektedir.

Meslek elemanları arazi çalışmalarında arazi ve hava koşullarına göre giyinmeli ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almalıdır.
Haritacılık ve kadastroculuk mesleğini seçenlerin seyahat engellerinin bulunmaması gerekir. Arazi çalışmaları genellikle gün ışığının olduğu saatlerde yapılır. Şehir dışı çalışmalarda, şantiyelerde ve otellerde konaklamak gerekebilir.

MEGEP ALAN TANITIMLARI Ankara, 2015

Sıradaki yazımızda “ İl, ilçe Harita-Tapu-Kadastro alanı olan meslek liseleri” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*