2021-2022 Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları

2021-2022 Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları

1-10. sorular boşluk doldurmadır. Boşluklara gelecek tanımları aşağıdan seçiniz.
(iş güvenliği, ahilik, meslek etiği, güvensiz durumlar, empati, tasarım odaklı düşünme,
6331 sayılı, güvensiz davranışlar, kaza, iletişim)

1. “…………………..…, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları oluşturan ilkeler bütünüdür.”
2. “Belirli araç kullanılarak duygu, düşünce ve bilgilerin karşılıklı aktarılma sürecine …………….. denir.”
3. ……….………halkın çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.”
4. “………………………….…; bireylerin ihtiyaçlarını anlama, yaratıcılığını ortaya çıkarma, modellenen çözümleri test etme olanağı sağlayan süreçleri kapsar.”
5. “……………………; olaylara ve sürece, maruz kalan kişilerin gözünden bakmayı olanaklı hâle getirir.”
6. “İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamlarını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine …………………………….. denir.”
7. “Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinden kaynaklanan problemlerin çözülmesi amacıyla ……………….. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaktadır.”
8. “Olayların planlanan akışta yürümemesi sonucu

buy levitra uk online

, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları veya ölmelerine sebebiyet veren olaya ……………………. denir.”
9. “…………………………………. bir kazanın ortaya çıkmasına neden olan, eylem ve davranışlardır.”
10. “…………………………………. bir kazanın ortaya çıkmasına neden olan, çalışma ortamı kaynaklı fiziksel eksiklik ya da kusurlardır.”

11. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarını belirlemenin amaçlarından biri değildir?
a) Sınıf düzenini sağlamak
b) Sınıf ortamının güvenliğini sağlamak
c) Sınıfta adil bir ortam sağlamak
d) Sınıfta herkesin canının istediği gibi davranmasını sağlamak
e) Sınıfta herkesin birbirine saygılı olmasını sağlamak

12. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin göstergelerinden biridir?
a) Konuşmacının sözünü kesmeden takip etmek
b) Konuşmacı ile göz teması kurmaktan kaçınmak
c) Konuşma sırasında uyumak
d) Konuşma sırasında telefon ile İlgilenmek
e) Konuşmacıya lakap takmak

13. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi destekler?
a) Bağırarak konuşmak
b) Kimsenin duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak
c) Konuşanı göz teması kurarak dinlemek
d) Konuşmacının sözünü keserek soru sormak
e) Konuşmacı hakkında önyargılı olmak

14. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?
a) İşinde ve hayatında dürüst olmak
b) İçi, dışı, özü, sözü bir olmak
c) Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek
d) Yaptığın iyilikten karşılık beklememek
e) Kötülük edenlere iyilikte bulunmak

15. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?
a) Müşteriye verilen sözü tutmamak
b) Yaptığı işi önemsememek
c) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek
d) Hizmette ayrım yapmamak
e) Yasa dışı üretim yapmak

16. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı kullanarak problem çözümü geliştiren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
a) Empati kurmak
b) Problemi tanımlamak
c) Prototip geliştirmek
d) Prototipi test etmek
e) Hemen çözüm geliştirmek

17. Boya atölyesinde çalışan bir öğrenci koruyucu kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmiştir. Öğrenci hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
a) Gözlük takmak
b) Eldiven giymek
c) Maske takmak
d) Baret takmak
e) Markalama aletlerini kullanmak

18. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?
a) Çalışanlara niteliği düşük bir çalışma ortamı sağlamak
b) Çalışanların sağlığını korumak
c) İş yerindeki üretimi artırmak
d) Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
e) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

19. Açıkta dönen bir kayışlı kasnak sistemi ağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
a) Tehlikeli durum
b) Tehlikeli davranış
c) Dikkatsiz durum
d) Dikkatsiz davranış
e) Dikkatsiz kurum

20. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?
a) Fiziksel riskler
b) Kimyasal riskler
c) Biyolojik riskler
d) Ergonomik riskler
e) İş yerinin iflas etme riski

WORD formatında Soru ve Cevapları İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Forum sayfasındaki konu bağlantısı..


Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı İndir

Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı
Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı

Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı Pdf İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*