Mesleki gelişim dersi modülleri

MODÜL ADI                      : MESLEK AHLAKI VE AHİLİK

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye ahilik ilkeleri doğrultusunda meslek ahlakı, saygı, sevgi, hoşgörü, yardımlaşma ve iş birliği, çalışkanlık, sabır, adalet gibi millî, manevi ve insani değerlere yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
 2. Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
 3. Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Meslek Ahlakı ve Ahilik Hazır / İndir

MODÜL ADI                      :ÇEVRE KORUMA

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/5 ders saati

MODÜLÜN AMACI            : Öğrenciye çevreyi korumak, çevre kirliliğine ve israfa karşı önlem almak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
 2. Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
 3. Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
 4. Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
 5. İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Çevre Koruma Hazır / İndir

MODÜL ADI                      : ETKİLİ İLETİŞİM

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/11 ders saati

MODÜLÜN AMACI            : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci ögelerini kullanarak etkili iletişim kurabilmesine yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
 2. Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
 3. İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
 4. İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
 5. Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Etkili İletişim Hazır / İndir

MODÜL ADI                      : GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMA

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/11 ders saati

MODÜLÜN AMACI            : Öğrenciye girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirme ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlama ve yönetim bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
 2. Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
 3. İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
 4. İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Girişimci Fikirler ve İş Kurma Hazır / İndir

MODÜL ADI                      : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MODÜL KODU                  :

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/8 ders saati

MODÜLÜN AMACI            : Öğrenciye  çalışma  ortamında  ortaya  çıkabilecek  kaza,  yaralanma  ve

yangınlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
 2. Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
 3. İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
 4. İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
İş Sağlığı ve Güvenliği Hazır / İndir

MODÜL ADI                      : İŞLETME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME

MODÜLÜN SÜRESİ      : 40/14 ders saati

MODÜLÜN AMACI            : Öğrenciye işletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel düzeyde bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
 2. Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
 3. Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
 4. İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
 5. İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
 6. İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
İşletme Faaliyetlerini Yürütme Hazır / İndir


MODÜL ADI                      : PROJE HAZIRLAMA

MODÜLÜN SÜRESİ      :40/9 ders saati

MODÜLÜN AMACI            :Öğrenciye karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

 1. Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
 2. Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme  süreçlerini planlar.
 3. Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
 4. Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
 5. Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Proje Hazırlama Hazır / İndir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*