Mesleki Gelişim Dersi Nedir?

DERSİN ADI                     : MESLEKİ GELİŞİM

DERSİN SÜRESİ              : 2 ders saati

DERSİN AMACI                : Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insanitüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

  1. Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
  2. Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
  3. Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
  4. Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
  5. İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
  6. Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
  7. İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
DERSİN İÇERİĞİ:
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
MODÜLLER KONULAR KAZANIM SAYISI SÜRE
Modülün Dersin Ders Saati Ağırlık (%)
Meslek Ahlakı ve Ahilik ·     Meslek Ahlakı
·     Ahilik
·     Toplum ve Ahilik Değerleri
3 1 40/14 19,43
İş Sağlığı ve
Güvenliği
·     İş yerinde sağlık ve güvenliği
tehdit eden unsurlar
·     Meslek hastalıkları
·     Kaza ve yangın önlemleri
·    İş kazalarında uygulanacak hukuki işlemler
4 1 40/8 11,11
Proje
Hazırlama
·     Problem çözme
·    Öğrenme ihtiyaçlarına göre öğrenme süreçleri
·     Bilgi/ veri toplama
·     Bilgi/ verileri kullanma
·     Proje hazırlama
5 1 40/9 12,50
Çevre Koruma ·     Sektörel çevre sorunları
·     Doğa kirliliği
·     Gürültü kirliliği
·     Çevreye duyarlı enerji kaynakları
·     İsrafa karşı duyarlı olma
5 1 40/5 6,99
Etkili İletişim ·     Temel iletişim araçları
·     Kendini ifade etme
·    İnsan ilişkilerini düzenleme
·     İş hayatında ilişkileri
·    Sanat etkinliklerini takip etme
5 1 40/11 15,27
Girişimci Fikirler ve İş Kurma ·     Girişimcilikle ilgili temel
kavramlar
·     Girişimci fikirler
·     İşletmeyi kurma
·    Mesleki becerilerini geliştirme
4 1 40/11 15,27
İşletme Faaliyetlerini Yürütme ·     İşletme ile ilgili temel kavramları
·     İşletmenin yönetimi ve
organizasyon
·     Üretim faaliyetleri
·    Pazarlama faaliyetleri
·     Finans yönetimi
·     İnsan kaynakları
6 1 40/14 19,43
TOPLAM 32 7 280 / 72 100

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*