İç Mekanda Temel Tasarım Dersi Çalışma ve Sınav Soruları-Cevapları

İç Mekanda Temel Tasarım Dersi Çalışma ve Sınav Soruları

S-1: Kirli ve temiz su borusu ağına ne denir?
A) Sıhhi tesisat B) İnternet ağı C) Boru hattı D) Kalorifer tesisatı

S-2: Aşağıdakilerden hangisi iç mekânlarda kullanılan elemanlarından biri değildir?
A) Komodin B) Kamelya C) Tv ünitesi D) Şifonyer

S-3: Ölçülendirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ölçüler ve uygulama elemanları, kullanıcılar tarafından kolayca, anlaşılacak şekilde olmalıdır.
B) Bir ölçü, diğer ölçüler yardımıyla veya toplanarak bulunmamalı, gereken her eleman ölçülendirilmelidir.
C) Gereğinden çok ölçü çizimi karmaşık hâle getireceğinden zorunlu olunmadıkça ölçü birden çok tekrarlanmamalıdır.
D) Ölçülendirme resmin herhangi bir yerine yapılabilir.

S-4: Bir iş üzerindeki kesimi yapılacak bütün parçaların ölçü ve hesaplamalarının yapıldığı listeye ne denir?
A) Kesim Listesi B) Maliyet listesi C) Süreç listesi D) Gereç listesi

S-5: Bir işin yapık eşya konumuna gelebilmesi için gerekli olan bütün unsurların hesaplandığı listelere ne denir?
A) Kullanılan mobilya listesi B) Gereç listesi C) Kesim listesi D) Makine listesi

S-6: Bir işin tasarımından, üretimine ve tüketicinin kullanımına sunulana kadar geçen süreçte yapılan harcamaların hesaplanmasına ne denir?
A) Muhasebe B) Maliyet hesabı C) Gider D) Fire

S-7: Bir işin, üretimi sırasında harcanan malzemelerle, işin üzerinde bulunan malzeme arasındaki farkına ne denir?
A) Mamul B) Yarı mamul C) Hammadde D) Fire

S-8: Makinelerin bakımı, onarımı ve kesicilerinin bilenmesi için yapılan harcamalara ne denir?
A) İşçilik B) Amortisman C) Nakliye D) Makine

S-9: Bir işin yapık duruma gelinceye kadar

buy kamagra 100mg

, üreticinin verdiği emeğe ne denir?
A) İşçilik B) Amortisman C) Nakliye D) Makine

S-10: İş resimleri hangi şekilde çizilemez?
A-) Kroki B-) Net resim C-) Perspektif D-) Diedr düzlem

S-11: Herhangi bir kurala uyulmadan çabucak çizilen resim aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Perspektif B-) Kroki C-) Net resim D-) Diedr düzlem

S-12: Bir mobilyanın iki boyutlu yüzeylere çizilen ve mobilyanın farklı boyutlarını içeren çizimine ne ad verilir?
A-) Kroki B-) Net resim C-) Perspektif D-) Diedr düzlem

S-13: Mobilyanın üç görünüşünün çizilip ölçülendirilmiş hali hangisidir?
A-) Kroki B-) Diedr düzlemi C-) Perspektif D-) Net resim

S-14: Kroki resminin esas yapılış amacı nedir?
A-) Üretim hattına bilgi vermek B-) Kesim listesini hazırlamak
C-) Gereç Listesini oluşturmak D-) Tasarlama anında karşıdaki kişiye hemen fikir vermek

S-15: Ürünün üretimi için gerekli bütün ölçülerinin verildiği çizim aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kroki B-) Net resim C-) Perspektif D-) Diedr düzlem

S-16: İşlerin hangi şartlarda yapılması gerektiğini gösteren yazışmaya ne denir?
A) Şartname B) Gereç listesi C) Kesim listesi D) Tahakkuk

S-17: Aşağıdakilerden hangisi şartnamede bulunması gerekenlerden değildir?
A) Yapım teknikleri B) Üst yüzey işlemleri C) İşin yapım süresi D) İşin hangi usta tarafından yapılacağı

S-18: Aşağıdakilerden hangisi ambalaj çeşitlerinden değildir ?
A) Balonlu ambalaj B) Ambalaj battaniyesi C) Tül ambalaj D) Karton ambalaj

S-19: “Belirli boyutlarda, belirli bir tipe uygun olarak yapılmış ya da ayrılmış olan” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Şartname B) Güven C) Kalite D) Standart

S-20: Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla kullanılan ambalaj üretim malzemelerinden biri değildir?
A) Karton B) Metal C) Streç film D) Naylon

Soruların Devamı ve Cevapları WORD formatında…. İNDİR

M. SÖNMEZ hocamıza teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*