Mobilya Yapım Teknikleri Dersi Çalışma Soruları (2.Dönem)


1-Bir yüzü rendelenerek düzeltilmiş iş parçalarının kalınlıklarını eşit ve düzgün olarak rendelemede kullanılan, otomatik sevk düzenli temel ağaç işleme makinesine ne ad verilir?
A) Daire testere makinesi B) Kalınlık makinası
C) Gönye burun baş kesme makinesi D) Planya makinesi

Planya makinası resmi-resimde(2-5.sorular)2- I harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Koruyucu B) Bıçaklar C) Gövde D) Siper

3- E harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Bıçak B) Mil C) Gövde D) Arka Tabla

4- D harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Ön tabla B) Mil C) Siper D) Koruyucu

5- A harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Motor B) Gövde C) Koruyucu D) Siper6- Planya makinesinde rendelenecek iş parçasının üzerine oturtulduğu kısma ne ad verilir?
A) Ön tabla B) Bıçaklar C) Gövde D) Siper

7- Planya makineleri neye göre adlandırılır?
A) Tabla boyuna göre B) Bıçak sayısına göre
C) Motor gücüne göre D) Tabla genişliği ve bıçak boylarına göre

8- Aşağıdakilerden hangisi kalınlık makinasının kısımlarından değildir?
A) Sevk silindirleri B) Mil ve bıçaklar C) Siper D) Ön baskı kirişi

Aşağıdaki cümleleri doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi ile gösteriniz
9- Sevk hızı: Makine bıçak ya da diş ucunun 1 saniyede aldığı yola sevk hızı denir.

10- Sevk hızını; işlenen parçanın yaş (nemli) ya da kuru oluşu, sert ya da yumuşak oluşu, yüzeyin genişliği ve talaş miktarı etkiler.
11- Kalınlık makinasında alt silindirler motor yardımıyla dönerler.
12- Planya bıçaklar, sert ağaçlar için 360–380, yumuşak ağaçlar için 400- 420 lik kama açısıyla bilenmelidir.
13- Planya makinesinde talaş miktarını geniş yüzeylerde 2 mm, dar yüzeylerde 5 mm’den fazla olmamalıdır.
14- Planya makinasında makta rendelemek için talaş miktarını arttırmak gerekir.
15- Planya makinasında 30 cm’den kısa ve 1 cm’den ince parçalar serbest elle makineye kolaylıkla verilebilir.
16- Planya makinasında İş parçasın daima elyaf yönüne dik rendelenir.
17- Birkaç makinenin işini yapabilen planya makinelerine komple planya makineleri denir.
18- Planya makineleri tek bıçaklıdır.
19- El planya makinesinde talaş ayar düzeni vardır.
20- Kalınlık makinasında parça daima elyaf yönünde rendelenmelidir.

 

Sorular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cevaplar B A B C B A D C Y D Y Y D Y Y Y D Y D D

SORULAR
1-Yüzeyleri düzeltilmiş (rendelenmiş) iş parçalarının boylarını, genişlik ve kalınlıklarını istenilen ölçülerde ve açılarda kesme; çeşitli plaka ve tablaları ölçülendirme; ayrıca lamba, kiniş, kanal, kordon ve zıvana açma gibi çok değişik amaçlarla kullanılan, makineye……………………… makinesi denir.

2- Ahşap teknolojisi alanında ahşap ve ahşap iş parçalarının, genişlik, kalınlık ve boy kesme işlemlerini, eğmeçli şekilde kesme işlemi ve zıvana kesme işlemlerini yapabildiğimiz makineye ………………………makinesi denir.
3- El dekupaj makinesinde kesim sırasında parçada kırılmalar hangi yüzeyde olur?
A) Üstte B) Alta C) Her iki yüzeyde D) Hepsi

Şerit testere makinası resmi-resimde(4-8.sorular)
4- A harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Siper B) Bıçaklar C) Gövde D) Tabla

5- B harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Bıçak B) Mil C) Üst Kasnak D) Ayar volanı

6- C harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Alt tabla ayar volanı B) Kayış C) Siper D) Motor

7- D harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A)Kılavuz düzeni B) Üst tabla ayar volanı C) Koruyucu D) Lama

8- E harfi ile gösterilen kısmın adı nedir?
A) Bıçak B) Mil C) Üst Kasnak D) Üst kasnak ayar volanı

9- Şerit testere makinesinin bir kısmı olan kılavuz düzenindeki rulman ne işe yarar ?
A) Şerit testere lamasını sıkmaya B) Şerit testere lamasını bilemeye
C) Şerit testere lamasını gerdirmeye D) Şerit testere lamasının sırtının dayanmasına

10- Şerit testere makineleri neye göre adlandırılır?
A) Tabla boyuna göre B) Kasnak çapına göre C) Motor gücüne göre D) Bıçak boyuna göre

11- Şerit testere makinesinde kesim sırasında testere laması sağa sola çekiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Testere laması dişlerinin çaprazı iki yana da eşit miktarda değildir.
B) Yan kılavuz takozlarının testere lamasına uzaklıkları eşit değildir.
C) Şerit testere laması normal gerginlikte değildir.
D) Testere laması iyi bilenmiştir.

Aşağıdaki cümleleri doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi ile gösteriniz
12- Şerit testere makinesinde çalışırken, özellikle eğmeçli kesimlerde herhangi bir sıkışma olduğunda, iş parçasının geri çekilmesinde herhangi bir mahsur yoktur.
13- Şerit testere makinesinde silindirik parçaların kesiminde “V” kalıbı kullanılmalıdır.

14- Aşağıdakilerden hangisi daire testere makinesinde yapılan işlemlerden değildir?
A) Zıvana deliği açma B) Genişlik Ve Boy Kesme C) Lamba-Kiniş Açma D) Oluk açma

15- Aşağıdakilerden hangisi daire testere makinesinin kısımlarından değildir?
A) Siper B) Mandren C) Açı ayar volanı D) Flanşlar

Aşağıdaki cümleleri doğru olanları D, yanlış olanları Y harfi ile gösteriniz
16- Geniş kaplama levhalarının, elyafları birbirine ters gelecek şekilde tek sayıda(3,5,7,9gibi) katlar halinde
yapıştırılmasıyla elde edilen levhalara kontrplâk denir.
17- Daire testere makinasında kısa ve dar parçaları keserken daima itme çubuğu ile iterek kesilmelidir.
18- Daire testere makinasında kesilecek masif iş parçasının bir yüzü ile cumbasının önceden rendelenmesi gerekir.
19- Daire testere makinasında makineyi çalıştırdıktan sonra, testere normal hızını almadan parçayı kesmeye başlayabiliriz.
20- Aşağıdakilerden hangisi yonga levha standart ölçülerinden biridir?
A) 183×183 B) 183×366 C)150×300 D) 183×91,5

Sorular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cevaplar A D C D A D D B D Y D A B D D D Y B
mobilya yapım teknikleri dersi
mobilya yapım teknikleri dersi


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*