Teknik Resim

Teknik Resim Dersi Kitabı ve uygulama yaprakları-İNDİR..

Teknik Resim Dersi Yazı Temrinleri ve Çözümleri Uyg. Yaprakları 1,2,3,4

T cetveli ve gönye nasıl kullanılır? Çizgi çalışmaları temrini 5-6

Teknik Resim Geometrik Çizimler Uygulama Yaprakları -7

Teknik Resim Geometrik Çizimler Uygulama Yaprakları -8

Teknik Resim Geometrik Çizimler Uygulama Yaprakları -9

Teknik Resim Geometrik Çizimler Uygulama Yaprakları -10

Teknik Resim Uygulama Yaprakları -11 Çokgen Çizimleri

İzdüşüm Nedir? İzdüşüm çeşitleri, animasyon ve png resimler

Diedri ve Epür Nedir? İzdüşümler nasıl elde edilir?

Kot, Aralık, Uzaklık Nedir? İzdüşüm Uygulama Yaprakları 12-13. Noktanın, doğrunun, düzlemin ve prizmanın izdüşümü.

Görünüş Çıkarma; Görünüşler Nasıl Elde Edilir? Renkli Teknik Resim

Tek görünüşle ifade edilen parçalar, Görünüş Çıkarma, Renkli Teknik Resim

Görünüş Çıkarma; Harfleri doğru yerlere yerleştiriniz. Uygulama yaprakları 14

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Basit Cisimlerin Ön Görünüşleri, Uygulama yaprakları-15

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-16

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-17 Ön ve yan görünüş…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-18 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-19 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-20 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-21 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-22 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Uygulama yaprakları-23 Üç Görünüş Çıkarma…

Görünüş Çıkarma; Ortak Görünüşlü Parçalar

Görünüş Çıkarma Örnekleri, Ortak Görünüşlü Parçalar Uygulama yaprakları-24 Üç Görünüş Çıkarma…

Kesit Görünüşler; Tam Kesit Nasıl Elde Edilir? Görünüş Çıkarma…

Kesit Görünüşler; Yarım Kesit Nasıl Elde Edilir? Kesit Görünüş Çıkarma Animasyonu…

Kesit Görünüşler; Kademeli Kesit Nasıl Elde Edilir? Kesit Görünüş Çıkarma Animasyonu…

Kesit Görünüşler; Döndürülmüş Kesit Nasıl Elde Edilir? Kesit Görünüş Çıkarma Animasyonu…

Kesit Görünüşler; Kısmi (Bölgesel) Kesit Nasıl Elde Edilir? Kesit Görünüş Çıkarma Animasyonu…

Kesit Görünüşler; Profil Kesit Nasıl Elde Edilir? Kesit Görünüş Çıkarma Animasyonu…

Tam Kesit ve Yarım Kesit, Teknik Resim Uygulama Yaprağı 25 Çözüm

Kademeli Kesit ve Kısmi Kesit, Teknik Resim Uygulama Yaprağı 26 Çözüm

Profil Kesit ve Döndürülmüş Kesit, Teknik Resim Uygulama Yaprağı 27 Çözüm

Perspektif Çeşitleri- Renkli Teknik Resim

İzometrik Perspektif-Üç Görünüşten İzometrik Perspektif Çıkarma UYG 28

Üç görünüşten izometrik perspektif çıkarma Uygulama Yaprağı 29 Çözüm

İzometrik Daire Çizme ve Üç Görünüşten İzometrik Perspektif Çıkarma U.Y. 30

Eğik Perspektif-Kavaliyer ve Kabinet Perspektif Çizme U.Y.31

Görünüş Çıkarma Eşleştirme Kartları-Üç Görünüş Çıkarma…

Teknik Resim Dersi sınav ve çalışma soruları-Renkli Teknik Resim

DWG Autocad Teknik Resim dersi temrinleri