Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı Dalları ve Dersleri – Alan Çerçeve Öğretim Programı

MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanında çalışacak nitelikli insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanılabilirliğini sağlayan estetik değeriyle yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak, sevimli ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda ciddi miktarda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda ise büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır.

Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusunda kişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir kayma eğilimi göstermektedir.

Günümüzde meslekler, kendi alt dallarını oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadır. Bu değişimden Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanında Bulunan Dallar;

 1. Mobilya Üretim Teknolojisi,

 2. Mobilya İç Mekân Ressamlığı

dalları yer almaktadır.

Bu programı tamamlayan öğrenciye;

 • Yeni çağ becerileri ve tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlayacak beceriler kazanma,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları, TS EN ISO Standartları’na ve teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma, serbest elle ölçülendirme ve mobilya birleştirmeleri çizimleri yapma,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre ağaç hazırlığı yaparak elde ve makinelerde rendeleme, kesme, delme, birleştirme uygulamaları yapma, ile ilgili ortak bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
 Mobilya Üretim Teknolojisi Dalı;
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre temel işlem makineleri, şekillendirme makineleri, zımparalama makineleri, kenar bantlama makineleri, özel işlem makineleri, seri üretim makineleri, el makineleri,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre İç Mekânda Tasarım ve Ergonomi, Bilgisayarda Aksesuar Mobilya Çizimi, Bilgisayarda Tek Mobilya Çizimi yapma,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre mobilya üretimi planlama, makinelerde kaba kesim yapma, makinelerde şekillendirme yapma, ahşap yüzeyleri süsleme, montaj ve perdah, ahşap yüzeylere üst yüzey işlemleri uygulaması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre ahşap malzemeler, tutkal ve yapıştırıcılar, mobilya tamamlayıcı aksesuarlar, çekmece konstrüksiyonları, kapak konstrüksiyonları,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğine uygun olarak bilgisayar kontrollü makineler de üretim,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel teknik resim ve CAD çizim tekniklerine uygun şekilde bilgisayarda iç mekân mobilyaları ve mekân düzenlemeleri yapma,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tekniğine göre mobilya üretimi planlama, tablaları hazırlama, mobilya montajı yapma, duvar kaplaması yapma, zemin döşeme işlemlerini yapma,

  MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DALI DERSLERİ
  MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DALI DERSLERİ
Mobilya İç Mekân Ressamlığı Dalı
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda standartlara, tekniğine uygun tasarım ilkeleri, basit geometrik formların çizimi ve objeleri çalışıp iç mekânda tasarım ve ergonomi kurallarına uygun çizimler yaparak mobilya stillerini tasarlama,
 • Tekniğine ve kurallarına uygun şekilde ahşap malzemeler ve tamamlayıcı malzemeler,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak temel teknik resim ve CAD çizim tekniklerine uygun şekilde tek mobilyaların görünüş, kesit, detay ve perspektif çizimi,
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iki boyutlu çizimlerden katı modeller oluşturma, katı modelleri birleştirerek montaj modeller oluşturma, oluşturulan montajlara hareket verme ve animasyon uygulamaları yapma,
 • İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğine uygun olarak bilgisayar kontrollü makineler de üretim işlemlerini yapma,
 • iş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda tekniğine ve ergonomik kurallara uygun olarak bilgisayarda üç boyutlu mobilya çizimine hazırlık, bilgisayarda tek mobilya ve iç mekân elemanlarını, antre ve hol, mutfak, banyo, çocuk odası, genç odası, yatak odası ve salon mobilyaları ile bilgisayarda mekân düzenlemesi tasarımı çizme, ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
  MOBİLYA İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI DALI DERSLERİ
  MOBİLYA İÇ MEKÂN RESSAMLIĞI DALI DERSLERİ

  DALLARA GÖRE Başarılması Zorunlu Dersler

Dallar Sınıf Anadolu Meslek Programı Anadolu Teknik Programı
Mobilya Üretim Teknolojisi  Birleştirme Teknikleri Birleştirme Teknikleri
10  Masif Mobilya Üretimi Masif Mobilya Üretimi
11  Panel Mobilya Üretimi Panel Mobilya Üretimi
12  İşletmelerde Mesleki Eğitim
Mobilya İç

Mekân

Ressamlığı 

Birleştirme Teknikleri Birleştirme Teknikleri
10  Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı Bilgisayarlı Mobilya Tasarımı
11  Bilgisayarlı Mekân Tasarımı Bilgisayarlı Mekân Tasarımı
12  İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bölümü bitiren öğrenciye hangi belgeler verilir?

Mezun olan öğrenciye

Buy Kamagra UK

, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi ile birlikte seçmeli meslek dersleri ile ulaşabileceği ilgili mesleklere ait sertifika verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan öğrenme birimini, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı olan okulları görmek için TIKLAYINIZ

Alanla İlgili güncel bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

Alanın çerçeve öğretim programına buradan ulaşabilirsiniz

Alanla ilgili kitaplara buradan ulaşabilirsiniz…

Alanla ilgili ders bilgi formlarına buradan ulaşabilirsiniz…

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*