Kot, Aralık, Uzaklık Nedir? İzdüşüm Uygulama Yaprakları 12-13. Noktanın, doğrunun, düzlemin ve prizmanın izdüşümü.


Noktanın İzdüşümü
Noktanın İzdüşümü

Noktanın iz düşümünü çizmek için düzlemlere olan mesafeleri verilmelidir. Mesafeler aralık, kot ve uzaklık olarak ifade edilir.
Aralık (A) : Noktanın profil düzlemine olan mesafesidir. Aralık ölçüsü x  arakesiti üzerinde işaretlenir.
Kot (K) : Noktanın yatay düzlemine olan mesafesidir. Kot ölçüsü y arakesiti üzerinde işaretlenir.
Uzaklık (U) : Noktanın alın düzlemine olan mesafesidir. Uzaklık ölçüsü z arakesiti üzerinde işaretlenir.

Noktanın izdüşümü
Noktanın izdüşümü
Noktanın izdüşümü
Noktanın izdüşümü

Kordinatları verilen noktaların epürdeki izdüşümünü çiziniz.

Kordinatları verilen AB doğrusunun epürdeki izdüşümünü çiziniz.

Kordinatları verilen AB doğrusunun epürdeki izdüşümünü çiziniz.

İzdüşüm Uygulamaları
İzdüşüm Uygulamaları

12 ÇÖZÜM

İzdüşüm Uygulamaları
İzdüşüm Uygulamaları


A köşesinin koordinatları verilen, kenar uzunluğu 20 mm olan karenin epürdeki izdüşümünü çiziniz.

A köşesinin koordinatları verilen, kenar uzunluğu 10 mm olan küpün epürdeki izdüşümünü çiziniz.Merkez koordinatları verilen çapı 10 mm, yüksekliği 20 mm olan koninin epürdeki izdüşümünü çiziniz.

İzdüşüm Uygulamaları
İzdüşüm Uygulamaları

İzdüşüm Uygulamaları
İzdüşüm Uygulamaları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*