Masif Mobilya Üretimi Ders Kitabı

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı

Mobilya- Masif Mobilya Üretimi Dersi Kitabı

Masif Mobilya Üretimi Dersi
Masif Mobilya Üretimi Ders Kitabı

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı-Masif Mobilya Üretimi Dersi Kitabı İNDİR


BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ KİTABI İNDİR

 


1. ÖĞRENME BİRİMİ MAKINELERDE KABA KESIM
1.1. Üretim Atölyesinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ……………………………………………………………………………………………14
1.1.1. Makine Atölyesinde Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanımına Yönelik Talimatlar …………………………………………………. 16
1.1.2. Makinelerde Çalışma Güvenliği Kuralları………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
1.2. Kesim ve Malzeme Listesi Hazırlama………………………………………………………………………………………………………. 17
1.2.1. Ürünün Projelendirilmesi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
1.2.2. Kesim Listesi Hazırlama……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18
1.2.3. Malzeme Listesi Hazırlama………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19
1.2.4. Üretim Planı………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
İş ve İşlem Yaprakları 1 (Merdiven Tabure) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
1.3. Şerit Testere Makinesinde Kaba Kesim………………………………………………………………………………………………….. 22
1.3.1. Masif Üretimde İş Akışı……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
1.3.2. Şerit Testere Makinesinde Kesim Yapma Yöntem ve Teknikleri…………………………………………………………………………………… 24
1.3.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
1.4. Makinelerde Rendeleme………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
1.4.1. Planya Makinesinde Rendeleme Yapma Yöntem ve Teknikleri…………………………………………………………………………………….. 28
1.4.2. Kalınlık Makinesinde Rendeleme Yöntem ve Teknikleri………………………………………………………………………………………………… 29
1.4.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
1.5. Makinelerde Ölçülendirme ………………………………………………………………………………………………………………………. 30
1.5.1. Daire Testere Makinesinde Kesim Yapma Yöntem ve Teknikleri …………………………………………………………………………………. 30
1.5.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
İş ve İşlem Yaprakları 2 (Cep Telefonu Standı) …………………………………………………………………………………………………………………………35
İş ve İşlem Yaprakları 3 (Ekmek Tahtası) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
İş ve İşlem Yaprakları 4 (Duvar Askılığı) …………………………………………………………………………………………………………………………………….42
İş ve İşlem Yaprakları 5 (Kitap Tutucu) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2.1. İş Parçasını Markalama……………………………………………………………………………………………………………………………. 48
2.1.1. Markalamada Yöntem ve Teknikler…………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
2.1.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48
İş ve İşlem Yaprakları 1 (Markalama Uygulaması) ……………………………………………………………………………………………………………………49
2.2. Torna Makinesinde Şekillendirme………………………………………………………………………………………………………….. 50
2.2.1. Torna Makinesinde Yöntem ve Teknikler…………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2.2.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2.3. Makinelerde Delik Delme…………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2.3.1. Delik Makinesinde Delme Yöntem ve Teknikleri…………………………………………………………………………………………………………….. 54
2.3.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56
2.4. Makinelerde Yüzey ve Kenar Şekillendirme……………………………………………………………………………………………. 57
2.4.1. Freze Makinesinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler………………………………………………………………………………………………………… 57
2.4.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2.5. Makinelerde Zımparalama………………………………………………………………………………………………………………………. 59
2.5.1. Zımpara Makinesinde Kullanılan Yöntem ve Teknikler………………………………………………………………………………………………….. 59
2.5.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60
İş ve İşlem Yaprakları 2 (Kahve Sunum Tepsisi) ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
İş ve İşlem Yaprakları 3 (Nihale) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….65
İş ve İşlem Yaprakları 4 (Duvar Saati) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
İş ve İşlem Yaprakları 5 (Kase) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
İş ve İşlem Yaprakları 6 (Mumluk Takımı) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

3. ÖĞRENME BİRİMİ MONTAJ VE PERDAH

3.1. Birleştirme Yapma …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
3.1.1. Tutkal Çeşitleri ve Kullanım Alanları …………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
3.1.2. Sıkma ve Yapıştırma Aletleri …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.3. Tutkallama Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar…………………………………………………………………………………………….. 84
3.1.4. Birleştirme (Montaj) Yapma Yöntem ve Teknikleri ………………………………………………………………………………………………………… 85
3.1.5. İş Alışkanlığı ve Güvenliği …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
3.2. Perdah Yapma …………………………………………………………………………………………………………………………………………..90
3.2.1. Sistireleme ve Zımparalama …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3.2.2. Kabartma ve Son Kat Zımparalama ………………………………………………………………………………………………………………………………… 91
3.2.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği ……………………………………………………………………………………………………………………….91
İş ve İşlem Yaprakları 1 (Yatay Dosyalık) ……………………………………………………………………………………………………………………………………92
İş ve İşlem Yaprakları 2 (Dikey Dosyalık) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96
İş ve İşlem Yaprakları 3 (Kuş Evi) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
İş ve İşlem Yaprakları 4 (Duvar Rafı) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
İş ve İşlem Yaprakları 5 (Peçetelik) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
4.1. Yüzeye Motif Oluşturma ………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
4.1.1. Çizilen Motifi Aktarma …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
4.1.2. İş Alışkanlığı ve Güvenliği ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
4.2. Kaplama ile Kakma (Marketri) Yapımı ………………………………………………………………………………………………….. 119
4.2.1. Filato Yapımı …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121
4.2.2. Kumlama (Gölgelendirme) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
4.2.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
İş ve İşlem Yaprakları 1 (Atatürk Portresi) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 123
İş ve İşlem Yaprakları 2 (Bardak Altlığı) ……………………………………………………………………………………………………………………………………128
4.3. Masif Kakma Yapımı…………………………………………………………………………………………………………………………………130
4.3.1. İş Alışkanlığı ve Güvenliği ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
İş ve İşlem Yaprakları 3 (Masif Kakma Duvar Tablosu) …………………………………………………………………………………………………………. 132
4.4. Oyma Yapımı …………………………………………………………………………………………………………………………………………….134
4.4.1. Yüzey Oymacılığı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4.4.2. Tabi Şekil Oymacılığı …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 137
4.4.3. Dekupe Oymacılığı ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
4.4.4. İş Alışkanlığı ve Güvenliği …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138
İş ve İşlem Yaprakları 4 (Alçak Oyma Duvar Tablosu) ……………………………………………………………………………………………………139
İş ve İşlem Yaprakları 5 (Dekupe Oyma Nihale) ……………………………………………………………………………………………………………..141

5. ÖĞRENME BİRİMİ AHŞAP YÜZEYLERE ÜST YÜZEY İŞLEMLERİNİ UYGULAMA
5.1. Dolgu Verniği Uygulama …………………………………………………………………………………………………………………………..146
5.1.1. Vernik Uygulama Araçları …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
5.1.2. Dolgu Vernikleri ve Genel Özellikleri …………………………………………………………………………………………………………………………………147
5.1.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5.2. Son Kat Verniği Uygulama ………………………………………………………………………………………………………………………150
5.2.1. Son Kat Vernikleri ve Genel Özellikleri ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………150
5.2.2. Ahşap Yüzeylerde Yapılan Dekoratif İşlemler ve Uygulamalar …………………………………………………………………………………………………………. 152
5.2.3. İş Alışkanlığı ve Güvenliği………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 154
İş ve İşlem Yaprakları ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….156
Uygulama 1 (Ecza Dolabı) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159
Uygulama 2 (Satranç Kutusu) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………168
Uygulama 3 (Kavisli Tabure) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….181
Uygulama 4 (Torna Ayaklı Sehpa) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..188
Uygulama 5 (Dilsiz Uşak) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….196
Uygulama 6 (Mutfak Masası) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 205
Uygulama 7 (Tepsi) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 215
Ek-1 Bardak Altlığı Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..222
Ek-1-A Bardak Altlığı Şablonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….223
Ek-2 Atatürk Portresi Şablonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..224
Ek-3 Duvar Tablosu Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………225
Ek-3-A Duvar Tablosu Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 226
Ek-3-B Duvar Tablosu Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….227
Ek-4 Lale Alçak Yüzey Oyma Şablonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 228
Ek-5 Nihale Dekupe Oyma Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 229
Ek-6 Peçetelik Tutucu Balık Desen Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………….. 230
Ek-7 Kavisli Tabure Üst Kayıt Şablonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 231
Ek-8 Sehpa Kaplama Şablonu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..232
Ek-9 Sehpa Üst Ara Kayıt Şablonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………233
Ek-10 Sehpa Alt Ara Kayıt Şablonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………….234
Ek-11 Dilsiz Uşak Askılık Şablonu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….235
Ek-12 Tepsi Kaplama Şablonu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 236
KAYNAKÇA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 237
GÖRSEL KAYNAKÇA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..238

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*