32- METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ


METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ

Metalürji Teknolojisi alanı; kalıp ve maça yapımı, metal ergitme ve döküm yapma, iş temizleme, temel kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Ekonomik kalkınmanın temelini teşkil eden metalürji alanı hâlâ makine imalatının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Çünkü makine parçalarının dökülerek biçimlendirilmesi diğer yöntemlere göre daha kolay, zaman ve malzeme açısından daha ekonomiktir.
Metalürji; madenlerin cevherlerinden ayrılarak elde edilmesi, hazırlanması, işlenmesidir.Metallerin ergitildiği, önceden hazırlanmış kalıplara döküldüğü ve metallere istenilen şeklin verildiği alandır.Metalürji alanında sektör düzeyinde çok hızlı üretim artışı yaşanmaktadır. Dolayısıyla sektörde bu mesleği bilen, seven yetişmiş çok sayıda eleman ihtiyacı vardır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

Döküm,
İzabe dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, metalürji ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

Metalürji alanında faaliyet gösteren fabrika ve dökümhaneler gibi kapalı ortamlarda çalışırlar.Bu ortamlar genellikle sıcak, ergimiş metal kokulu, gürültülü, kuru havalı ortamlardır. Çalışma sırasında ergimiş metal ile çalışıldığından koruyucu tedbirler ve iş güvenliği kurallarına önem verilmelidir.

Metalürji alanında faaliyet gösteren fabrikalarda, kamu ve özel sektöre ait endüstriyel seri üretim yapan büyük işletmelerde (demir çelik fabrikaları gibi), küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde iş bulma imkânlarına sahiptirler ayrıca kendi işletmelerini de kurabilirler.

 

Sıradaki yazımızdaMetalürji Teknolojisi alanı olan okullar -Meslek liseleri…” konusunu ele aldık. Okumanızı tavsiye ederim…


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*