Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi Çalışma ve Sınav Soruları

Mesleki Gelişim Atölyesi Dersi Çalışma ve Sınav Soruları

1. Öğrenme Birimi Değerlendirme
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlemenin amaçlarından biri değildir?
A) Sınıf düzenini sağlamak
B) Sınıf ortamının güvenliğini sağlamak
C) Sınıfta adil bir ortam sağlamak
D) Sınıfta herkesin canının istediği gibi davranmasını sağlamak
E) Sınıfta herkesin birbirine saygılı olmasını sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin göstergelerinden biridir?
A) Konuşmacının sözünü kesmeden takip etmek
B) Konuşmacı ile göz teması kurmaktan kaçınmak
C) Konuşma sırasında uyumak
D) Konuşma sırasında telefon ile ilgilenmek
E) Konuşmacıya lakap takmak

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi destekler?
A) Bağırarak konuşmak
B) Kimsenin duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak
C) Konuşanı göz teması kurarak dinlemek
D) Konuşmacının sözünü keserek soru sormak
E) Konuşmacı hakkında önyargılı olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?
A) İşinde ve hayatında dürüst olmak
B) İçi, dışı, özü, sözü bir olmak
C) Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek
D) Yaptığın iyilikten karşılık beklememek
E) Kötülük edenlere iyilikte bulunmak

5. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?
A) Müşteriye verilen sözü tutmamak
B) Yaptığı işi önemsememek
C) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek
D) Hizmette ayrım yapmamak
E) Yasa dışı üretim yapmak

2. Öğrenme Birimi Değerlendirme
1. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı kullanarak problem çözümü geliştiren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Empati kurmak
B) Problemi tanımlamak
C) Prototip geliştirmek
D) Prototipi test etmek
E) Hemen çözüm geliştirmek

2. Boya atölyesinde çalışan bir öğrenci koruyucu kullanmadığı için bir süre
sonra nefes almakta zorluk çekmiştir.
Öğrenci hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmak
B) Eldiven giymek
C) Maske takmak
D) Baret takmak
E) Markalama aletlerini kullanmak

3. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?
A) Çalışanlara niteliği düşük bir çalışma ortamı sağlamak
B) Çalışanların sağlığını korumak
C) İş yerindeki üretimi artırmak
D) Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

4. Açıkta dönen bir kayışlı kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Tehlikeli durum
B) Tehlikeli davranış
C) Dikkatsiz durum
D) Dikkatsiz davranış
E) Dikkatsiz kurum

5. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?
A) Fiziksel riskler
B) Kimyasal riskler
C) Biyolojik riskler
D) Ergonomik riskler
E) İş yerinin iflas etme riski

3. Öğrenme Birimi Değerlendirme
1. Aşağıdakilerden hangisi e-posta yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir?
A) E-postanın bir cümleyi geçmemesi gerekir.
B) E-postanın “konu” kısmı boş kalsa da olur.
C) E-posta yazarken imla kurallarına uyulması gerekir.
D) En az üç kişiye gönderilmesi gerekmektedir.
E) Mutlaka fotoğraf/video eklenmelidir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endüstri dönemlerindeki yeniliklerin getirdiği faydadan bahsedilmektedir?
A) Makinelerde kömür kullanılması ile tarım alanları ve ormanlar hızla azalmaya başlamıştır.
B) Buhar gücü yerine petrolün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla makineler daha küçük boyutlarda yapılabilmiştir.
C) Üretimde bilgisayar temelli otomasyona geçilmesiyle bazı sektörlerde insan emeği tamamen ortadan kalkmıştır.
D) Yapay zeka ve robotik teknolojinin üretimi devralmasıyla bazı sektörlerde istihdam payı azalmıştır.
E) Sanayi mallarının tek tip ve çok miktarda üretilmesi ile müşteri memnuniyeti azalmıştır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi yoktur?
A) Ders çalışmadığı için sınıfını geçemedi.
B) Maça gittiğim için size gelemedim.
C) Arkadaş bulamadığı için sinemaya gitmedi.
D) Seni sevdiğim için bir şey söylemedim.
E) Dostlarını kırmamak için onlarla tartışmaya girmedi.

4. “Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu olanı kadındır. Biliyorum, çünkü şapkasını çıkarırken uzun saçlarını gördüm.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği
varsayılan bir düşüncedir?
A) Bütün kadınların saçı uzundur.
B) Sadece kadınların saçı uzundur.
C) Kırmızı şapka giyen birisi muhtemelen kadındır.
D) Kadınlar kırmızı şapka giyer.
E) Erkekler uzun saçlıdır.

5. “Mahkumlar kaçamazlar çünkü hapishanenin duvarlarını yıkamazlar.”
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği
varsayılan bir düşüncedir?
A) Mahkumlar pencereden atlayabilir.
B) Gözcüler tetiktedir.
C) Duvarları yıkmak dışında her türlü kaçış imkansızdır.
D) Güvenlik çok yüksektir.
E) Mahkumlar çok güçlüdür.

4. Öğrenme Birimi Değerlendirme
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz.
1. Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Geri dönüştürülebilir maddelerin üzerinde özel bir işaret bulunur.
B) Geri dönüşüm için özel bir tesis gerekir.
C) Geri dönüşüm ile günlük atık hacmi azaltılabilir.
D) Bütün maddeler geri dönüştürülebilir.
E) Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

2. Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır.
B) Gereksiz kâğıt tüketimini azaltır.
C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
D) Plastik atıkların toprak ile temasını önler.
E) Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır.

3. Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, kullandığımız tek kullanımlık maske ve eldivenlerin bertaraf edilmesi için nasıl bir yöntem izlenmelidir?
A) Diğer atıklarla karıştırılıp çöpe atılmalıdır.
B) Atmadan önce yıkanmalıdır.
C) Maske ve eldivenleri parçalayıp öyle çöpe atılmalıdır.
D) Çöpe atılmamalı, tekrar kullanılmalıdır.
E) Tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetler en az 72 saat
diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda veya balkonlarda
bekletilmelidir.

4. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları  görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Uydular ile beraber başıboş dolaşan uzay çöplerini de görüyorsunuz ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğu tahmin ediyorsunuz.
Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız?
A) Uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışırım.
B) Derhal uzay çöplüğü imha ekibi kurarım.
C) Uzay çöp konteyneri niteliğinde roketler hazırlarım.
D) Uzay çöplüğüne neden olan durumlar için bir açıklama yaparım.
E) Çöpleri yakalamak için bir uzay ağı hazırlarım.

5. “Atık değerli bir ham maddedir. Bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır” ifadesini kullanan bir belediye başkanı aşağıdaki çalışmalardan hangilerini yapmamalıdır?
A) Vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmek
B) Halkı tüketime yönlendirmek
C) Her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmak
D) Vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmek
E) Okullarda çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak

5. Öğrenme Birimi Değerlendirme
1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik sürecinde cevap aranan sorulardan birisi değildir?
A) Alandaki fırsatlar nelerdir?
B) Gerekli kaynakları nereden bulabilirim?
C) Rakiplerim nelere yapıyor?
D) Yasal zorunlulukları nasıl aşabilirim?
E) İleride nasıl giderler ortaya çıkabilir?

2. Risk altındaki hayvanların korunmasını amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu ne tür bir girişimcilik yapmaktadır?
A) İç Girişimcilik
B) Dış girişimcilik
C) Sosyal girişimcilik
D) Yaratıcı girişimcilik
E) İnternet girişimciliği

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin sağladığı faydalardan değildir?
A) Ülkeye döviz girdisi sağlar.
B) Yeni iş imkanları sağlar.
C) İthalatı artırır.
D) Yaşamı kolaylaştırır.
E) Gelir dağılımını iyileştirir

4. İş planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yapılacak işi tanıtan ve detaylı bilgi veren dökümandır.
B) İşletmenin planlarının nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir.
C) Girişimcinin projesini tanıtan en önemli belgedir.
D) Fikirden yatırım bulmaya kadar olan süreci kaspar.
E) İşletmenin şu anki durumundan çok geleceğe yöneliktir.

5. “Bu tür işletmelerde sermaye sahibi ve yöneticisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu kişiseldir. İşletmede meydana gelen bütün kâr ve zarardan girişimci sorumludur. Şirketi kurmak ve kapatmak kolaydır. Girişimin varlığı girişimcinin varlığına bağlıdır (kazanç kabiliyeti,
sağlık vb.).”
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü hangisidir?
A) Şahıs işletmesi
B) Limited şirket
C) Anonim şirket
D) Kooperatif
E) Komandit şirket

6. “Pazarlama planı belirlenip uygulamaya geçilmesi sürecinde işletmelerin kullandığı dört araç vardır. Bu araçlar pazarlama karması ya da pazarlamanın 4P’si olarak bilinir.”
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P’si arasında yer almaz?
A) Ürün
B) Planlama
C) Dağıtım
D) Fiyat
E) Tutundurma

7. “Cep telefonu üretimi yapan bir şirket, pazara sunduğu bir telefon modeli için üst üste gelen şikayetler sonucu inceleme yapmış ve üründe üretiminden kaynaklanan bir hata olduğunu kabul
etmiştir. Daha sonra şirket, telefonu piyasadan geri çekmiş ve kullanıcılara
para iadesi yapmıştır.”
Bu olayda şirketin hangi birimindeki bir eksiklikten bahsedilebilir?
A) Yönetim planı
B) Stok yöntemi
C) Kalite kontrol yöntemi
D) Pazarlama
E) Finans yönetimi

8. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanların işe alınması ve şirket içerisindeki eğitimlerinden sorumlu olan birim hangisidir?
A) Muhasebe ve finansman
B) Pazarlama ve tanıtım
C) İşletme müdürü
D) İşletme Ortakları
E) İnsan kaynakları

6. Öğrenme Birimi Değerlendirme
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Fikir ve sanat eserleri ile ilgili haklara ilişkin tasarruf esas ve usulleri, yargı yolları ve yaptırımları kimin sorumluluğundadır?
A) Kültür ve Turi̇zm Bakanlığı
B) Ticaret Bakanlığı
C) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
D) Millî Eğitim Bakanlığı
E) Hazine ve Maliye Bakanlığı

2.

I. Belge çıkışı
II. Olumlu tescil kararı
III. Patentlenebilirlik ölçüsü açısından incelenmesi
IV. Yenilik araştırması
V. Şekli şartlara uygunluk açısından incelenmesi
Yukarıda karışık olarak verilen patent başvuru sürecinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) V-IV-III-II-I
B) IV-V-III-II-I
C) IV-III-V-II-I
D) V-III-IV-II-I
E) V-IV-III-I-II

3. Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hakları’na göre aşağıdakilerden hangisi ayırt edici işaretlerden biri değildir?
A) Marka
B) Patent
C) Coğrafi İşaret
D) Amblem
E) Logo

4. Aşağıdakilerden hangisi Telif Hakları içerisinde yer almaz?
A) Cd üzerindeki hakkın korunması
B) Marka üzerinde hak sahibinin haklarının korunması
C) Bir sanayi ürününün yeni bir buluş olarak tescil edilmesinden doğan haklar
D) Sinema filmleri üzerindeki hakkın korunması
E) Sosyal medyada yer alan müzik eserlerinin korunması

5. Aşağıdakilerden hangisi Sınai haklardan biri değildir?
A) Endüstriyel Tasarım
B) Patent
C) Faydalı Model
D) İşletme Ünvanı
E) Marka

6. Fikir ve sanat eserleri kapsamında bir düşüncenin ortaya çıkardığı kabul edilen ürüne ne denir?
A) Marka
B) Sınai Hak
C) Mal
D) Fikrî Ürün
E) Patent

7. Bir işletmenin, mal ve hizmetlerini başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan sözcük, şekil ve işaretlere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Patent
B) Endüstriyel Tasarım
C) Marka
D) Eser
E) Tabela

8. Aşağıdakilerden hangisi sadece ait olduğu yöre, il/ilçe veya ile özdeşleşmiş bir ürünü belirgin bir nitelik, ün veya farklı özelliklerle gösteren sınai haklardan biridir?
A) Marka
B) Patent
C) Endüstriyel Tasarım
D) Coğrafi İşaret
E) Coğrafi Ürünler

9. Türkiye, markalarla ilgili aşağıdaki sözleşmelerden hangisine taraftır?
A) Madrid Sözleşmesi
B) İstanbul Sözleşmesi
C) Uluslararası Ankara Anlaşması
D) Nis Anlaşması
E) Viyana Anlaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi markanın işlevlerinden biridir?
A) Teşebbüs Sahibi
B) Ayırt edicilik
C) Marka İşareti
D) Tasarım
E) Tanınma düzey

11. Marka Tescil başvurusu aşağıdaki kurumlardan hangisine yapılır?
A) Türk Patent ve Marka Kurumu
B) Ticaret Sicili
C) Tapu Sicili
D) İhtisas Mahkemesi
E) Noter

CEVAPLAR

Öğrenme Birimi-1 1D 2A 3C 4C 5D
Öğrenme Birimi-2  1E 2C 3A 4A 5E
Öğrenme Birimi-3  1C 2B 3E 4B 5C
Öğrenme Birimi-4  1D 2C 3E 4A 5B
Öğrenme Birimi-5  1D 2C 3C 4D 5A 6B 7C 8E
Öğrenme Birimi-6  1A 2D 3B 4C 5D 6D 7C 8D 9A 10B 11A

 

Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı İndir

Buy Amoxil UK

, 844px” srcset=”https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi.jpg 844w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-300×164.jpg 300w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-768×419.jpg 768w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-65×36.jpg 65w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-320×175.jpg 320w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-85×46.jpg 85w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-220×120.jpg 220w, https://www.mesleklisesi.net/meslek-bolumleri/wp-content/uploads/2020/12/Mesleki-Gelisim-Atolyesi-Ders-Kitabi-90×49.jpg 90w” alt=”Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı” width=”844″ height=”461″ />

Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı

Mesleki Gelişim Atölyesi Ders Kitabı Pdf İndir