Mesleki Gelişim Dersi iletişim modülü çalışma soruları

Mesleki Gelişim Dersi iletişim modülü çalışma soruları

 1. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ahlak kuralı         B) Gelenek ve görenek

C) Görgü kuralı         D) Hukuk kuralı

 

 1. Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?
  A) Otobüste yaşlılara yer vermemek B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak

C) Namaz kılmamak D) Sözle sarkıntılık etmek

 

 1. Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
  A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
  B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
  C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
  D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.
 2. Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
  A) İnsan davranışlarını düzenler                       B) Niyet ve düşünceye önem verir
  C) Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişirD) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Herkes yasalar önünde eşittirB) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
  C) Herkes eğitim hakkına sahiptirD) Toplum adına özel hayata karışılabilir

 

 1. Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler      B) Kültür       C) Görgü          D) Töre

 

 1. Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
  A) Etkileşim              B) Uyarıcı C) Kalıtım           D) Organizma
 2. Dilin ön yanları aşağıdaki seçeneklerden hangisine duyarlıdır?
  A) Tatlıya                B) Ekşiye C) Tuzluya               D) Acıya
 3. Güdüsel davranışların bir kısmının fizyolojik ihtiyaçlardan kaynaklandığı, bir kısmının ise sosyal ilişkiler içinde öğrenildiği kabul edilir.Yukarıda verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş güdüdür?

A) Para kazanma isteği                          B) Açlık hissi
C) Susuzluk hissi   D) Organizmadaki kan şekerinin düzenlenmesi

 1. Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine ….. denir.

Yukarıdaki açıklamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Büyüme              B) Olgunlaşma      C) Şuur                   D) Hareket

 1. Aşağıdakilerden hangisi etkileşimin duygusal yönü ile ilgili olan kavramlardan değildir?
  A) Saygı                  B) Hoşgörü C) Vicdan                D) İyi niyet

12. Aşağıdakilerden hangisi giyinmede uyulması kurallardan değildir?
A) İş yerinde dikkat çekecek elbiseler giyilmelidir
B) Kadın ve erkek kendilerine uygun kıyafet seçmeli
C) Sökük, yırtık, ütüsüz elbise giyilmemelidir
D) Kıyafet seçen kişi yaşı, fiziki yapısı gibi hususları göz önüne almalıdır

 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin yerine getirdiği fonksiyonlardandır?

A) Toplumun istikrarı ve devamını sağlar.

B) Dinsel törenler toplum dayanışmasını kuvvetlendirir.

C) Dinler sosyal adaletsizliğe ve sosyal düzene karşı eleştiri getirir.

D) Hepsi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi örf ve âdet kurallarını meydana getiren şartlardan biri değildir?

A) Akla uygunluk               B) Genel inanç

C) Geçici olması D) Kanuna aykırı olmaması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk düzeninin temel fonksiyonlarından biri değildir?

A) Barışı sağlamak B) Güveni sağlamak

C) Eşitlik sağlamak D) Teknolojik gelişmeyi sağlamak

 

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi kaç yılında insan hakları konusunda ilk yazılı metin olarak hazırlanmıştır?
  A) 1879               B) 1948 C) 1789                   D) 1961

 

 1. Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak kuralı B) Gelenek ve görenek

C) Görgü kuralı D) Hukuk kuralı

 

 1. Kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasına ………….. denir.

 

 1. Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre-Zaman-Uyarıcı B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı

C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım D) Çevre-Zaman-Kalıtım

 

 1. Çürük bir dişten gelen ağrı nedir?
 2. A) Etkileşim B) Uyarıcı C) Kalıtım         D) Organizma

 

 1. İçinde insan türünün üretildiği, toplumsallaşma sürecinin ilk ve en etkili biçimde yer aldığı, ana-babalar ile çocuklar arasında birincil ilişkilerin kurulduğu, ekonomik etkinliklerin yer aldığı toplumsal kuruma ……………. adı verilir.
 2. Çalışanların haklarını korumak, geliştirmek, eğitim ve verim düzeylerini yükseltmek amacıyla oluşturulan kurumlara………………….adı verilir..

 

 1. Kişinin sosyal yapıdaki yerine …………………………… denir.

 

 1. Grup üyesi tarafından konumun değerlendirilmesine ……. denir.

 

 1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yüksek motivasyon ifadesidir?

A) Nedensiz çatışmalar B) Sevgi ve saygı C) İşe gelirken isteksizlik D) Asık suratlar

CEVAPLAR

1 C

2 D

3 C

4 D

5 D

6 A

7 B

8 C

9 A

10 B

11 C

12 A

13 D

14 C

15 D

16 C

17 C

18 Şuur

19 (D)

20 (B)

21 Aile

22 Sendika

23 Konum

24 Statü

25 B

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*