Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2.Sınav Soruları

2016-2017 Mesleki Gelişim Dersi 2. Dönem 2.Sınav Soruları 9-10.sınıf

SORULAR
1- Yokluk hissi ile başlayan, karşılandığı zaman mutluluk, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?
A. Tüketim B. Doğa C. Ürün D. İhtiyaç
2- İnsanların ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek için yapılan her turlu faaliyete ne ad verilir?
A. İhtiyaç B. Tüketim C. Üretim D. Ürün
3- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin amaçları arasında yer almaz?
A. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama B Verimli olma.
C. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma D. Kar etme
4- İnsanların iş birliği yapmalarının ve onları bir amaca doğru yöneltme faaliyetlerinin tümüne ne ad verilir?
A . Strateji B. Yönetim C. Planlama D. Kontrol
5- Özel işletmelerin ilk amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılama B. Topluma hizmet ve sosyal fayda oluşturma
C. Verimli olma D. Kar etme
6- Aşağıdakilerden hangisi yönetimin ana fonksiyonlarından biri değildir?
A. Planlama B. Benimsetme C. Koordinasyon D. Sevk ve idare
7- Aşağıdakilerden hangisi üretim türlerinden biri değildir?
A. Stok kontrolü B. Parti üretimi C Siparişe göre üretim. D. Sürekli üretim
8- Ürünlerini semt pazarına getirip satan bir çiftçi hangi dağıtım kanalını kullanmaktadır?
A. Doğrudan dağıtım B. Dolaylı dağıtım C. Aracılı dağıtım D. İdeal dağıtım
9- Ürününü 14,99 TL’ye satan bir işletme bu urun için hangi fiyatlandırma politikası kullanmaktadır?
A. Tek fiyat politikası B. Özel fiyat politikası
C. Zararına fiyat politikası D. Kalanlı fiyat politikası
10- Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedellere ne ad verilir?
A. Alış fiyatı B. Mal oluş fiyatı C. Masraf D. Satış fiyatı
11- Mal oluş fiyatı 4000 TL olan bir urun %25 karla satılmaktadır. Urunun satış fiyatı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 1000 TL B. 5000 TL C. 4000 TL D. 3000 TL
12- Bireyin olgunlaşma düzeyine göre yaşantıları aracılığıyla veya çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması ya da eski davranışlarını değiştirmesi surecine ne denir?
A) Eğitim B) Davranış C) Büyüme D) Öğrenme
13- İnsanlar okuduklarının yüzde kaçını hatırlamaktadır?
A) %5 B) %10 C) %20 D) %15
14- Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlara ya da bilgiye ulaşabileceğimiz kaynakların tümüne ne ad verilir?
A) İnternet B) Bilgiye ulaşma yolu C) Bilgi kaynakları D) Kütüphane
15- Araştırılacak unsurların doğal ortamlarındaki yapılarının incelenmesi sonucu veri elde etme yöntemine ne ad verilir?
A) Gözlem B) Anket C) Deney D) Görüşme
16- Herhangi bir konuda kişilerin görüşlerini almak amacıyla hazırlanmış soruların ve muhtemel cevapların bulunduğu soru kâğıdına ne ad verilir?
A) Deney B) Gözlem C) Görüşme D) Anket
17- Araştırmacının oluşturduğu probleme cevap olabileceğini düşündüğü varsayımlara ne denir?
A) Hipotez B) Konu C) Araştırmanın sınırlılıkları D) Problem
18- Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi değildir?
A) Deneysel araştırma B) Alan araştırması C) Piyasa araştırması D) Tanıtıcı araştırma
19- Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime ne ad verilir?
A) Bilgi kaynakları B) Sunum C) Bilgi erişimi D) Rapor
20- Projenin yazılması aşamasında bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kapak B) İçindekiler C) Önsöz D) Özet

CEVAPLAR için ve word dosyası formatında indirmek için TIKLA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*