Temel Tasarım ve Süsleme Dersi 2. Sınav soru ve cevapları

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı

Temel Tasarım
Temel Tasarım

Temel Tasarım ve Süsleme Dersi 2. Sınav  soru ve cevapları

1- Temel Tasarım Elemanlarından beş tanesini yazınız (5p)

2-Konik perspektif temel kavramlarından (ögelerinden) beş tanesini yazınız. (5p)

 

Aşağıdaki cümlelerde(3-10.sorular) boş bırakılan yerleri doldurunuz.

basit geometrik şekle, elipse, çizgidir, el ve kol, silindir, durgunluk ve yüzey, ton, solgunlaşır

3-Şekillerin yapısı, düzen ve hacim taraflarını gösterebilmek için noktaların yan yana gelmesinden oluşan ve süreklilik içeren görsel eleman ……………………………………..(10p)

4-Çizim yaparken ……………………………………..aynı anda hareket etmelidir. (10p)

5-Düz, paralel, eş kalınlık ve aralıklı çizgiler; …………………………………….. etkisi verirler. (10p)

6-Eşyalar gözden uzaklaştıkça renkleri …………………………………….. (10p)

7-Karmaşık objeleri çizmeye başlamadan önce onların hangi …………………………………….. benzediğini bilmek gerekir. (10p)

8-Daireye hafif yandan belli bir açı ile baktığımızda daire şekli daralır ve …………………………………….. dönüşür. (10p)

9-…………………………………….. alt ve üst elipslerin kenarlarının birleşmesiyle oluşur. (10p)

10-Objelerin çeşitli bölgeleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında aralarındaki açıklık ve koyuluk farklarına …………………………………….. denir. (10p)

  1. Temel tasarım elemanlarından ‘’Yön’’ hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (10p)

A ) Yatay Yönler: Durağanlık

, hareketsizlik, pasiflik ve ağırlık etkileri,

B ) Dik Yönler: Pasiflik, durağanlık, dinginlik ifade eder.

C ) Eğik Yönler: Yumuşak, sürekli bir hareketi ifade ederler,

D ) Paralel Yönler: Monotonluk, sessizlik, sükûnet etkileri ifade ederler.

 

CEVAPLAR

1- Temel Tasarım Elemanlarından beş tanesini yazınız (5p)

Nokta  Çizgi    Yön     Aralık  Biçim   Ölçü altın oran Renk    Doku   Değer   Işık Gölge        Hareket

2-Konik perspektif temel kavramlarından (ögelerinden) beş tanesini yazınız. (5p)

Resim Düzlemi, Yer Çizgisi, Bakış Noktası, Bakış Uzaklığı, Ufuk Çizgisi, Esas Nokta, Kaçış Noktası

Aşağıdaki cümlelerde(3-10.sorular) boş bırakılan yerleri doldurunuz.

basit geometrik şekle, elipse, çizgidir, el ve kol, silindir, durgunluk ve yüzey, ton, solgunlaşır

 3-Şekillerin yapısı, düzen ve hacim taraflarını gösterebilmek için noktaların yan yana gelmesinden oluşan ve süreklilik içeren görsel eleman …………………………………….. (10p) (çizgidir)

4-Çizim yaparken …………………………………….. aynı anda hareket etmelidir. (10p) (el ve kol)

5-Düz, paralel, eş kalınlık ve aralıklı çizgiler; …………………………………….. etkisi verirler. (10p) (durgunluk ve yüzey)

6-Eşyalar gözden uzaklaştıkça renkleri …………………………………….. (10p) (solgunlaşır)

7-Karmaşık objeleri çizmeye başlamadan önce onların hangi …………………………………….. benzediğini bilmek gerekir. (10p) (basit geometrik şekle)

8-Daireye hafif yandan belli bir açı ile baktığımızda daire şekli daralır ve …………………………………….. dönüşür. (10p) ( elipse)

9-…………………………………….. alt ve üst elipslerin kenarlarının birleşmesiyle oluşur. (10p) (silindir)

10-Objelerin çeşitli bölgeleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında aralarındaki açıklık ve koyuluk farklarına …………………………………….. denir. (10p)  (ton)

  1. Temel tasarım elemanlarından ‘’Yön’’ hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (10p)

A ) Yatay Yönler: Durağanlık, hareketsizlik, pasiflik ve ağırlık etkileri,

**B ) Dik Yönler: Pasiflik, durağanlık, dinginlik ifade eder.

C ) Eğik Yönler: Yumuşak, sürekli bir hareketi ifade ederler,

D ) Paralel Yönler: Monotonluk, sessizlik, sükûnet etkileri ifade ederler.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*